Tilbud om grønne reisefordeler til lokale bedrifter

12.05.2023
Grønn Jobbvei er Buskerudbyens nye satsning rettet mot bedrifter og offentlige virksomheter for å gjøre det mer attraktivt for ansatte å sykle, gå eller reise kollektivt.
- Et knippe motiverte bedrifter har allerede tilgang til en rekke reisevanefordeler gjennom Grønn Jobbvei, men vi vil veldig gjerne ha med Kongsberg-bedrifter på laget, sier Alberte Ruud, daglig leder i Buskerudbyen-sekretariatet.

Nylig fortalte Ruud om Grønn Jobbvei i HR-forumet til Kongsberg Næringsforum, sammen med Martin Hartmann Aasness og Fredrik Lehn Pedersen fra Kongsberg kommune.  Grønn Jobbvei kommer ikke med en ferdig oppskrift, men skreddersyr løsninger i samarbeid med bedriftene. Rabatt på elsykler, mobil sykkelgarasje med elsykler til utlån, gratis fiksing av sykler på arbeidsplassen, piggdekk-kampanje, tilskudd til trygg sykkelparkering og garderobe-fasiliteter står på tilbudslisten.
 

Et verktøy for miljø, bærekraft og folkehelse

- Reisevaneundersøkelser blir gjennomført før oppstart, og etter ett år, for å måle effekten av tiltakene, forklarer Ruud.  Buskerudbyen er et samarbeid mellom kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Buskerudbyen har fått 1,4 milliarder kroner i statlige belønningsmidler siden 2010 for å gjøre det er attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt. Buskerudbyen ønsker i større grad å samarbeide med lokalt næringsliv for å nå målet om attraktive, bærekraftige byer og tettsteder. 

For bedriftene kan Grønn Jobbvei-medlemskap være et verktøy for å synliggjøre viljen til å ta samfunnsansvar også når det gjelder miljø, bærekraft og folkehelse lokalt. Det kan bidra til økt attraktivitet i rekruttering av nye medarbeidere, og løse voksende parkeringsproblemer på egne tomter.

Et medlemskap i Grønn Jobbvei koster 30 kroner per ansatt per år.
Tilbud om grønne reisefordeler til lokale bedrifter
Grønn Jobbvei-medlemskap er et verktøy for å synliggjøre viljen til å ta samfunnsansvar også når det gjelder miljø, bærekraft og folkehelse lokalt.