Teknologidager for barn og unge

Hvert år, i uke 45, byr Teknologidagene på en rekke arrangementer for barn og unge og studenter  med fokus på kompetanse og konkurransekraft.
Teknologidagene har aktiviteter hvor barn og unge får inspirasjon og praktisk tilnærming til teknologi. Takket være lærerkrefter, elever og studenter i Fagskolen, Universitetet og Kongsberg Kommune, får elevene en praktisk og morsom innsikt i teknologi og realfag!
 

For de minste


Skoleprogrammet består av Eksperimentverksted hvor elever på Forskerlinja ved Kongsberg videregående skole hjelper elevene i 2. klasse på barneskolen til rette blant naturvitenskapelige fenomener, spennende teknikk, og mye moro. Alle nysgjerrige får være med når vi blander, brenner og bråker!!


For de "mellomstore"


5. klassingene får eksperimentere med gasser, væsker, trykk og temperatur. Det blir eksplosjoner, implosjoner, lyd og lys. Blant de ulike aktiviteten 5. klassingene får boltre seg med er robotprogrammering, "fysikk på roterommet" og kjemilab.

8. klassingene får bli med på den spennende reisen fra idè til ferdig produkt. Her får de kjennskap til hvordan modeller og prototyper kan konstrueres og deler kan lages i 3D-printere og laserkuttere. De blir også introdusert for fysikkens mysterier - fra nærmiljøet til det store universet.


Teknologiseminar for de største


Kongsberg Gruppen inviterte i år igjen til Teknologiseminar for 10. klassingene.
Her var fokus på elevenes muligheter ved utdanningsvalg, og det ble gitt mange eksempler fra både yrkesfag og studieforberedende utdanning.

Fra et variert program fikk de unge høre om alt fra rakettoppskyting til racerbiler, og de fikk møte elever, lærlinger og unge ansatte som fortalte om hva Kongsberg Gruppen forventer av de som skal jobbe i teknologiindustrien i fremtiden.
Teknologidager for barn og unge