Teknolgoidager i Teknologibyen

11.11.2022
En teknologiby må ha sine egne Teknologidager! Kongsberg har én uke spekket med realfagsaktiviteter for både elever og lærere fra alle kommunens skoler.
KNF er sekretariat for Kongsbergskolen, som er arrangør av Teknologidagene, og dermed ansvarlig for gjennomføring og koordinering  av arrangementene og aktivitetene.
 

De eldste hjelper de yngste

Mandag og tirsdag var alle 2., 5., og 8. klassinger på besøk i Krona for å ha ulike aktiviteter og oppgaver som programmering, kjemi, eksperimentverksted og mye mye mere.  Elever og studenter fra Kongsberg videregående skole, Fagskolen i Viken og USN bidro med kunnskap og engasjement for at de yngre elevene skulle få prøve seg på de ulike aktivitetene.
 

Industrien stiller opp

Onsdag formiddag var det 10. klassingenes tur til å  innta Musikkteateret for Kongsberg Gruppens Teknologiseminar. Hva vil det si å jobbe i teknologiparken?  Hvilke oppgaver finnes der og hvilken utdannelse er det lurt å ta for å få de spennende jobbene?
 

Lærerne skal selvfølgelig også få sitt

Onsdag ettermiddag fikk lærerne faglig påfyll og tid til å treffe kollegaer fra andre skoler og utdanningssteder.  Tema for årets lærerprogram var "Kildekritikk, etikk og moral i dagens digitale verden".  USN stilte med dyktige foredragsholdere som talte til et fullsatt musikkteater.

Nytt av året var Torsdagens  arrangement i regi av  Kongsbergregionen; en  egen programmeringskonferanse for lærere i grunnskolen.

Totalt sett mange arrangementer, hundrevis av elever og lærere  og forhåpentligvis mange gode refleksjoner, mye læring, og faglig påfyll!
Teknolgoidager i Teknologibyen
Teknologidagene for barn og unge har skapt glede i en årrekke.
Foto: Silje Holther
Teknologidagene gutt
Foto: Silje Holther