Teknisk Ukeblad innleder samarbeid med Kongsberg Agenda

20.01.2023
TU legger sin prestisjetunge teknologipris, Norwegian Tech Award, til Kongsberg Agenda 2023, og vil videreutvikle prisen sammen med Kongsberg Agenda.
Norweigan Tech Award er delt ut i ulike format siden 2000. Samarbeidet med Kongsberg Agenda gir nye muligheter for virkelig å gjøre dette til en stor begivenhet for hele det norske teknologimiljøet.

Kandidatene som nomineres til prisen skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge, og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse.

- Norwegian Tech Award treffer i kjernen av hva Kongsberg Agenda er, og vi ser det dermed som en naturlig arena for å dele ut prisen. Vi håper og tror at vi sammen vil styrke våre ambisjoner om å fremme kunnskapen om hva norsk teknologi kan bidra med i verden. Vi ble imponert over hva Kongsberg Agenda fikk til i 2022 og synes det er flott at arrangementet blir videreført. Norge trenger bevissthet rundt fremtidens teknologiske muligheter, sier adm. dir. og ansvarlig redaktør Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad Media.
 
Det er dette Kongsberg Agenda handler om, å skape en møteplass hvor teknologi, verdiskaping og kompetanse kan få stå i sentrum og bli løftet opp og frem. Nå gleder vi oss til å samarbeide med Teknisk Ukeblad for å gjøre Norwegian Tech Awards til en stor begivenhet hvor vi kan hedre og feire fremragende teknologiprestasjoner» , sier daglig leder i Kongsberg Næringsforum og prosjektleder Kongsberg Agenda Wivi-Ann Bamrud.
Teknisk Ukeblad innleder samarbeid med Kongsberg Agenda
Å være vertskap for utdelingen av Norwegian Tech Awards er et stort skritt i riktig retning for Kongsberg Agenda.
Jan Moberg
Norwegian Tech Award treffer i kjernen av hva Kongsberg Agenda er, og vi ser det dermed som en naturlig arena for å dele ut prisen, sier adm. dir. og ansvarlig redaktør Jan Moberg i TU.