Takker for seg etter 25 år

03.12.2021
Etter 25 år tar vår prosjektleder for reiseliv og handelskammeransvarlige, Hege Anita Moen, avskjed med Kongsberg Næringsforum ved årsskiftet for å ta fatt på nye oppgaver i Kongsberg Defence & Aerospace.
– Jeg fikk en spennende mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Hege Anita. Men hun legger (heldigvis) til at det blir både rart og trist å forlate kollegaene og gode samarbeidspartnere i KNF.

Hege Anita begynte i det som den gang het Kongsberg Turistservice i 1997.  I 2012 ble selskapet en del av  Kongsberg Næringsforum, og vi fikk en kollega med stor kunnskap og kompetanse om opplevelsesnæringen i vårt område. Det ble også tidlig klart at vi fikk i hus en energi- og humørbombe med en forkjærlighet for practical jokes.
 

Turistkontorets ansikt utad


Hege Anita har stått bak store deler av KNFs satsing på reiseliv og opplevelser de siste årene, og hun har en vesentlig del av æren for å drive prosessen med Kongsberg kommunes reiselivsstrategi. I tillegg har hun vært turistkontorets ansikt utad.  – Hege Anita har vært en svært verdifull medarbeider for oss, og vi kommer virkelig til å merke at hun ikke jobber her lenger, sier Wivi-Ann Bamrud. Hun har fylt mange roller i jobben sin. Det som ikke har vært så synlig utad, er at hun i tillegg til bransjeansvaret for reiseliv og opplevelser også har vært handelskammeransvarlig og hatt en rekke administrative oppgaver internt.

Vi kommer til å savne energien, humøret og ikke minst den faglige tyngden Hege Anita har tilført Kongsberg Næringsforum, men ønsker henne lykke til med nye utfordringer. Vi er sikre på at hennes nye arbeidsgiver har gjort et svært godt valg!
Takker for seg etter 25 år