Styrket samarbeid i Næringsalliansen Oslofjord Vest

Samarbeid og sterke samarbeidspartnere er viktigere enn noensinne. Derfor inviterte vi våre kolleger i NOV til samling på Kongsberg.
Samarbeid og sterke samarbeidspartnere er viktigere enn noensinne. Kongsberg Næringsforum er en del av samarbeidsprosjektet, Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV). NOV er en sammenslutning av Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Modum Næringsråd.  Målet er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene.
 

NOV - en betydelig aktør


Sammen representerer NOV ca 2500 medlemsbedrifter og ca 100 000 arbeidsplasser fra hele bredden av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og er en svært viktig aktør i regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca 30 arbeidsplasser, og samlet gjør dette oss til en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.
 

Vi har mye å hente hos hverandre


5. og 6. mai var hele NOV-gjengen samlet her på Kongsberg for å bli bedre kjent, og for å finne gode samarbeidsprosjekter.  Vi er fem svært forskjellige næringsforeninger. Vi var så heldige å få Monica Johannsen fra Kongsberg Maritime inn for å snakke om mangfold, og med sitt engasjement og utradisjonelle vinklinger ble det gode refleksjoner og diskusjoner.  

Det er mye vi kan lære av hverandre i NOV.  Nå går vi i gang med hospiteringer, strukturert kunnskapsdeling og samarbeid om ulike arrangementer, politiske saker og ikke minst medlemsrekruttering for å styrke regionens næringsliv.
Styrket samarbeid i Næringsalliansen Oslofjord Vest
Det var ingenting å utsette på engasjementet.
Monica Johannsen
Monica Johannsen er People Development Manager i Kongsberg Maritime.
Middag
Det ble også tid til litt sosialt.