Stor interesse for Kommunikasjonsforum

På første arbeidsmøte deltok ca 20 aktører fra forskjellige bedrifter i byen.
Interessen for å opprette et felles kommunikasjonsforum i Kongsberg er stor. Tirsdag 21. september deltok ca 20 aktører fra forskjellige bedrifter i et arbeidsmøte på Krona for å definere hva et slikt forum skal fokusere på.

Kongsberg Næringsforum har allerede flere bransjeforum som har som hensikt å forsterke og utvikle de ulike bransjene. - Det er aktørene selv som bestemmer hva et forum skal ha som fokus, sier Sverre Engelstad som leder kommunikasjonsforum hos KNF. – Det er viktig at det defineres noen få oppgaver som aktørene selv kjenner en stor egenverdi av.
 

Dette ønsker deltagerne seg


Kompetanseheving for den enkelte, nettverksbygging og være en felles stemme inn mot byprosjekter, ble nevnt som de viktigste områdene. 400-års jubiléet i 2024 ble også diskutert som et mulig tema for forumet.
 

Hva skjer nå?


Videre fremdrift i forumet nå vil være å få nådd ut til resten av kommunikasjonsaktørene i byen, samt prioritere og vedta en handlingsplan som det skal jobbes etter. Det legges opp til flere fysiske møter utover høsten for å komme videre med arbeidet.

Jobber du med kommunikasjon i en eller annen form og ikke har mottatt informasjon om dette, så ta kontakt med Sverre Engelstad

 
Stor interesse for Kommunikasjonsforum
Thor Arne Ulveraker fra Godt Sagt ledet sesjonen med fokusområder.