Stor interesse for byjubileet i 2024

Denne uken fikk KNF Kommunikasjonsforum besøk av den nyutnevnte prosjektlederen for Kongsbergs 400-årsjubileum.

Mye planlegging gjenstår


Prosjektleder for 400-års jubileet i 2024, Laura Helene Slettbakk, har akkurat startet i jobben. Hun presenterte sine planer på kommunikasjonsforum onsdag 10.november. - Det er fortsatt mye som må gjøres i planleggingsfasen, men noe av det viktigste nå er å legge en kommunikasjonsstrategi, få på plass en grafisk profil og involvere Kongsbergs innbyggere, sier Laura. Prosjektlederen la også fram en grovskisse for et årshjul for jubileet, og fortalte forsamlingen om hvordan alle store og små arrangementer kan koble seg på.
 

Bursdagen er 2.mai


Strategien for jubileet er å ha arrangementer hver eneste dag gjennom hele 2024. Store og små kulturarrangementer, idrettskonkurranser og store offisielle begivenheter kommer til å lage et mangfoldig og rikt jubileumsår. 2.mai 2024 er det offisielle "bursdagen", og den vil ble markert med en stor fest for alle – både store og små. Det jobbes også aktivt med å få kongebesøk.
 
400-års jubileet er også en viktig milepæl for "Vekst i Kongsberg"-satsingen. Innbyggernes stolthet til egen by er en viktig drivkraft i ethvert lokalsamfunn, og man finner ikke bedre markedsførere enn folk som snakker varmt om egen by. Det kommer derfor til å bli tett samarbeid mellom disse prosjektene framover.
 

Samarbeid med næringslivet


Kommunikasjonsforum er en glimrende arena for jublieet å teste ut sine planer og strategier før de iverksettes. Det samles mange kompetente kommunikasjonsfaglige mennesker fra et bredt spekter av næringslivet som kan gi nyttig input til jubileumsarbeidet. Planen til Laura er å involvere forumet på jevnlig basis fremover. Næringslivet og aktørene i kommunikasjonsforum kan også spille en viktig rolle i jubileumsarbeidet med bidra til effektiv kommunikasjon av felles budskap, og en samlet bransje vil kunne bidra med mye av det innholdet jubiléet trenger
 

Kort om kommunikasjonsforum


KNF Kommunikasjonsforum er et nystartet forum i 2021, som vil jobbe aktivt framover for sine medlemmer med å bidra til kompetansepåfyll, faglig utvikling, nettverk, felles prosjekter og være en felles stemme i prosjekter for byen. Jobber du med kommunikasjon i en eller annen form og kunne tenke deg å være med i dette forumet – ta kontakt med Sverre Engelstad hos Kongsberg Næringsforum.
Stor interesse for byjubileet i 2024
Laura Helene Slettbakk har nettopp startet i jobben som prosjektleder for 400-årsjubileet i Kongsberg.