Sterke meninger og høy temperatur

27.08.2021
Det var tidvis høy temperatur under valgdebatten i regi av Waterhole Kongsberg på Magazinet fredag morgen.
Stortingskandidater til Buskerudbenken fra alle partiene var representert når klima og grønn omstilling ble heftig debattert. Med utgangspunkt i Kongsbergindustrien ble olje, gass, Industri 4.0 og Industripiloten gjenstand for heftige diskusjoner.
 

Industri 4.0 for Kongsberg og for Norge


Willy Holdahl, leder for Kongsberg Industrilederforum, understreket kraftig for politikerpanelet at omstilling til Industri 4.0 er av største betydning – ikke bare for Kongsberg men for hele industri-Norge – og oppfordret til handling som monner i neste års statsbudsjett.  Alle partier stiller seg bak pilotprosjektet, så gjenstår det å se etter høstens valg om det er tomme ord og valgflest eller om arbeidet med Industripiloten blir belønnet med et solid løft!

Ansvarlig redaktør i Laagendalsposte, Jørn Steinmoen, ledet debatten, og politikerne som stilte i panelet var Even Røed (Ap), Trond Helleland (H), Margit Fausko (MDG), Per Olaf Lundteigen (Sp), Morten Wold (FrP), Kathy Lie (SV), Anders Wengen (V), Linn-E.lise Øhn Mehlen (Rødt) og Kjell Erland Grønbeck (KrF).


Se hele debatten her >

Sterke meninger og høy temperatur