Spennende samarbeid om bærekraft

Har din bedrift spørsmål eller problemstillinger innen bærekraft som kan brukes i USN sin nye idébank for masteroppgaver?
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Kongsberg Næringsforum (KNF) samarbeider på en rekke områder, blant annet innen bærekraft.  I den nyetablerte idébanken kan bedrifter registrere temaer og problemstillinger innen bærekraft som studenter kan bruke i sine masteroppgaver.

USN inviterer nå bedrifter til å komme med innspill til aktuelle temaer innen bærekraft som man ønsker å utforske nærmere.  En vinn-vinn-løsning der næringslivet kan få undersøkt problemstillinger i egen virksomhet, samtidig som studentene får mulighet til å jobbe med relevante prosjekter i tett samarbeid med en bedrift.

Innspill fra alle bransjer og fagområder er aktuelle!  Hvis din bedrift er interessert i å vite mer om hva dette innebærer og kanskje lufte ideer om temaer, så ta kontakt med Heidi Sandvold som videreformidler kontakt til USN.

Universitetet har etablert «Senter for bærekraftig omstilling», som er et ressurssenter for interne og eksterne partnere. Gjennom bredt samarbeid på tvers av fagområder og sektorer skal de legge til rette for en bærekraftig omstilling innen forskning, utdanning og formidling på lokalt, nasjonalt og globalt plan.
Spennende samarbeid om bærekraft