Solberg og Støre besøkte industrien

Kongsbergindustrien fikk i forrige uke besøk av både Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg. Begge kom for å høre om “Industripiloten”.
Arbeiderpartiet var først ute med sitt besøk til industrien på Kongsberg mandag. Det var lagt opp til et godt program, og Støre og hans partikollegaer fra både lokal- og regionalpolitikken fikk både omvisning og informasjon om Kongsberg Gruppens virksomhet på Arsenalet.  Deretter bar turen til GKN Aerospace hvor de møtte et knippe folk fra industrien, akademia og arbeidstagerorganisasjonene.

Statsminister Erna Solberg ankom Teknologibyen Kongsberg på tirsdag. Med seg hadde hun bla. Kristin Ørmen Johnsen og hennes nye politiske rådgiver Line Spiten som er fra Kongsberg. Statsministeren fikk en grundig presentasjon av industrien og dens utfordringer fra Kongsberg Gruppen, TechnipFMC og GKN Aerospace.

Norsk næringsliv er i utfordrende tider om dagen, og budskapet fra Kongsbergindustrien er tydelig og klart:  Vi trenger hjelp til å komme oss over kneika – og den må komme nå! Industrien vår har en lang tradisjon for å takle utfordringer og omstilling, og det er målet og gjøre også denne gangen.  Imidlertid er denne situasjonen så omfattende hvilket gjør at vi denne gangen trenger litt ekstra drahjelp fra staten.

Industri 4.0 i foreslått pilotprosjekt på Kongsberg
Mange av bedriftene har redusert den ordinære produksjonen sin betydelig, og tradisjonelt er permitteringer eller oppsigelser konsekvensen. Men nå har en rekke aktører innen industrien i Kongsberg arbeidet intensivt sammen for å se på hvilke muligheter som finnes innenfor dagens regelverk.  Resultatet at dette arbeidet er et konkret forslag til en forenklet vei for å holde flest mulig mennesker på jobb. Fremfor å sende folk ut til å bli passive mottakere av NAV-penger, ønsker bedriftene å holde de samme folkene på arbeidsplassen og bruke tiden på kompetanseheving.   Ved å samordne behovene for kompetanseheving og praktisk læring i de ulike bedriftene, og koordinere dette med Fagskolen, K-tech, universitetet og andre tilbydere, vil effekten være at når industrien er på vei oppover etter kneika vil det være med en høyere kompetanse. Det gir større mulighet for å være konkurransedyktige i markedet, og dermed sikres arbeidsplasser og bedrifter på Kongsberg. Industri 4.0 er foreslått som hovedtema for satsningen.

Denne Industripiloten, som satsningen blir kalt, var hovedtemaet for både Støres og Solbergs besøk. Både statsministeren og Støre bekreftet at dette var interessante og nytenkende innspill, og at de skulle vurdere forslaget vårt videre i prosessen rundt tiltak og virkemidler fremover.

En samlet Kongsbergindustri står bak Industripiloten, og de neste dagene skal brukes på å konkretisere og detaljere forslaget som både Støre og Statsministeren skal få ettersendt.  Slik vil vi sørge for at det aldri skal være i tvil; Kongsberg skal fortsette å være stedet der vi griper mulighetene i omstillingstider til å skape nye arbeidsplasser basert på kompetanse og utvikling.
Solberg og Støre besøkte industrien