Skal lokke ungdommen til yrkesfag

17.02.2022
Mange bransjer har stort rekrutteringsbehov - noe som i høyeste grad gjelder for bygg- og anleggsbransjen. Derfor har flere lokale entreprenører gått sammen om en felles lokal kampanje.

PK Hus, Mesterbygg Numedal og AG går sammen om å sette fokus på byggfag!


I disse dager er det mange 10-klassinger som skal gjøre sitt første karrierevalg, og det skorter ikke på spennende muligheter der ute.

Mange bransjer har stort rekrutteringsbehov - noe som i høyeste grad gjelder for bygg- og anleggsbransjen. Det er bakgrunnen for at PK Hus, Mesterbygg Numedal og AG entreprenør nå har gått sammen om en felles lokal kampanje. Initiativet som disse tre har igangsatt kommer fra Kongsberg Næringsforums Forum for Bygg, Anlegg og Eiendom. Forumet har lenge diskutert ulike tiltak og problemstillinger rundt tilgangen til arbeidskraft, og hvordan man kan øke tilfanget av de som velger yrkesfag.

I desember møtte flere medlemmer fra forumet rådgiverne ved skolene i Kongsberg og Numedal for en prat om bransjen, og det var i dette møtet kampanjespiren ble sådd.
 
 

Behov for et bredt spekter av dyktige medarbeidere


Bygg- og anleggsbransjen er i sterk vekst og utvikling, og trenger mange nye ansatte både nå og i årene fremover. - Tømrere trengs det overalt, så her er man sikret jobb sier Lars Simensen i Mesterbygg Numeldal AS.  Velger man yrkesfag kan man senere velge blant mange spesialiseringer, som tømrer, betongarbeider osv. Det skjer også en spennende teknologiutvikling i bransjen, i tillegg til at bærekraft også er et viktig fokusområde.
 

Yrkesfag gir uendelig mange muligheter


Sammen med alle 10-klassingene sitter det også foreldre som skal veilede de unge i alle valgmulighetene.  Et av budskapene fra bygg- og anleggsbransjen er å trygge foreldrene på at yrkesfag generelt gir ungdommen et godt karrierefundament. Enten poden vil jobbe som tømrer, eller ønsker en høyere utdanning etter videregående, så gir bygg og anleggsteknikk et spennende utdanningsløp og en sikker vei inn i arbeidslivet.

Den praktiske kompetansen ungdommen tilegner seg gjennom den yrkesfaglige opplæringen vil være nyttig for den enkelte, og ikke minst er den ettertraktet i arbeidslivet.

Bygg- og anleggsteknikk er en yrkesfaglig opplæring som fører fram til yrkeskompetanse, med eller uten fag- eller svennebrev. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan man gå rett ut i arbeid eller ta videre utdanning.
 


Skal lokke ungdommen til yrkesfag

Fakta om Forum for Bygg, Anlegg og Eiendom

Forumet består av representanter fra en rekke lokale entreprenører, og fokusområdene i forumet er blant annet:
  • Sikre tilgang på arbeidskraft
  • Arbeid med rammebetingelser
  • Kommuneplan, MVA sak
  • Tiltak for økt og målrettet boligbygging i Kongsberg
  • Boligdagen
  • Felles talerør utad
Er du interessert i ytterligere informasjon om Forum for Bygg, Anlegg og Eiendom, ta kontakt med Heidi Sandvold (hs@knf.kongsberg.no).
 


https://www.youtube.com/watch?v=xyc3TGUcr2A&feature=youtu.b