Selvstyrt luftfart kommer – nå bygges «luftens motorveier»

Noe er i ferd med å skje i luftrommet, og Kongsberg tar nå del i arbeidet med å berede grunnen for å fly droner i bynære strøk.
Internasjonalt ses automatisert person- og varetransport som ett av de store nye fremvoksende markedene.

Nå er det satt i gang et forprosjekt i regi av Kongsberg kommune, finansiert av Viken fylkeskommune og ledet at Universitetet i Sørøst-Norge. Hensikten er gjennom et nasjonalt og internasjonalt samarbeid å realisere nye arbeidsplasser i Kongsberg, Viken og Norge.

Kongsberg er et høyteknologisk senter og nasjonal testarena for autonome kjøretøy. Fra før har «den gule bussen» blitt et kjent syn i bybildet, og nå håper UAM-prosjektleder David Olaussen ved USN at flyvende farkoster også kan prøves ut her.

Men til det trenger prosjektet hjelp, og nå inviteres det til workshop om Urban Air Mobility – UAM. Her ønsker Olaussen seg deltagere fra hele spekteret av Kongsbergs teknologibedrifter som kan bidra til å identifisere nye bruksområder og teknologiutvkling.

Les mer og meld deg på her..
Selvstyrt luftfart kommer – nå bygges «luftens motorveier»