Satser på bygg og anlegg

20.05.2022
I 2016 økte Kongsberg Videregående antall klasser i Bygg- og anleggsteknikk – nå gjør de det igjen!
Torsdag 12. mai fikk Forum for bygg, anlegg og eiendom den gledelige nyheten om at fylkespolitikerne i Viken har valgt å gå for opprettelse av en ny klasse på VG1 Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg Videregående skole.  Dette er resultatet av et godt samarbeid mellom politikere, skole og bransjen, og bransjen setter stor pris på å ha blitt hørt i denne saken.
 

Langsiktig jobbing for økt rekruttering


I løpet av de siste årene har bransjen, gjennom Forum for bygg, anlegg og eiendom, jobbet aktivt for å øke rekrutteringen. Både bygg- og anleggsbransjen utfordres i forhold til å få tilgang til kompetent arbeidskraft.

I år har det vært oversøking til VG1 Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole, og det var da naturlig å henvende seg til fylkesråd for opplæring om å øke antall skoleplasser.  - Dette er nok et godt eksempel på hva man kan få til når man samarbeider, sier Heidi Sandvold som leder forum for bygg, anlegg og eiendom i KNF.  - Vi har hatt gode dialogmøter med rådgivernettverket for ungdomsskolene og videregående skole i Kongsberg, i tillegg til gode møter med Kongsberg Videregående skole, fortsetter hun,
 
Bransjen fortsetter nå samarbeidet for å sikre at man i fremtiden er klar til å ta imot de nye lærlingene når de om et par år skal ut i lære.
 

Vil gjøre ungdommen bedre kjent med praktiske fag


Bransjen ønsker også å rette fokus på viktigheten av praktisk aktiviteter gjennom hele skoleløpet.  Det er viktig for at de unge skal bli bedre kjent med både arbeidsmåte og innhold i de praktiske fagretningene. Gjennom samarbeidsprosjektet Kongsbergskolen har man i flere år tilbudt elever i grunnskolen ulike aktiviteter, som for eksempel bygging av hundehus.  Det har vært poplulært blant elevene, og det er kanskje disse aktivitetene som har resultert i den store søknadsøkningen vi ser nå.  - Mange unge har liten kjennskap til praktiske fag før de skal velge retning etter ungdomskolen, og de trenger derfor et innblikk i hva bygg- og anleggsfagene innebærer, sier Sandvold.
 

Vil du jobbe med ungdommen?


Kongsberg Videregående nå i gang med å søke etter gode lærerkrefter. Her er det spennende muligheter for kandidater som ønsker å jobbe med unge mennesker og som har bred kunnskap innen bygg- og anleggsfag.
Satser på bygg og anlegg