Samarbeider for å levere på tilliten fra politikerne

06.01.2021
Formannskapet i Kongsberg skulle rett over nyttår behandle en sak om lokale forskrifter, og en vurdering om å stenge treningssentre var ett av punktene. I dialog med rådmannen inviterte KNF til teamsmøte for å sjekke status og få gode innspill fra bransjen til hva som blir gjort og hva som eventuelt kan være gode smitteverntiltak fremover.
Mange av oss satser friskt ved inngangen til et nytt år med stort fokus på trening og en sunn livsstil. Aldri før har det vært viktigere med både psykisk, og fysisk helse. Året vi har lagt bak oss må være året hvor folkehelsen virkelig har lidd, med nedstengninger og begrenset frihet. Med bakgrunn i dagens situasjon med Covid-19 har en samlet treningsbransje i Kongsberg sett på ulike løsninger for å både ivareta smittevernhensyn, men samtidig gi de som ønsker det de beste mulighetene for å komme og ta vare på egen helse.

KNF jobber for medlemmenes interesser, og selv om vi inntil nå ikke har hatt så mange medlemmer innen treningssenterbransjen tok vi kontakt med de som også ikke er medlemmer for å se om vi kunne bidra til koordinering og samarbeid for å finne best mulige løsninger i en utfordrende tid. Det har tidligere ikke vært noe særlig samarbeid mellom sentrene, men de sier til KNF at det er veldig nyttig og lærerikt å snakke med de andre og høre hvordan de løser utfordringene vi alle står sammen i om dagen. –Vi må stå samlet som bransje i disse spesielle tidene. Med så sterkt fokus på smittevern som bransjen har, er det trygt å trene hos oss. Vi håper å se mange nye og gamle ansikter som ønsker å ta vare på sin egen helse, både psykisk og fysisk sier Linda Hinrichsen fra Release og Feelgood treningssenter.
 

Lokal forskrift behandlet i formannskapet


Formannskapet i Kongsberg ønsket ikke stenge ned treningssentrene i sitt møte om forlengelse av tiltak for å begrense smitten. Det er vi stolte av! Samme dag la regjeringen frem sine nye tiltak som gjelder til og med den 18. januar, hvor de i liten grad omtaler treningssentre.
-Politikerne i Kongsberg gir oss tillitt til fortsatt å kunne ha dørene oppe for våre medlemmer, det setter vi stor pris på, uttalte Wenche Aasmundsen, daglig leder i Sense. -Vi har investert masse for å tilrettelegge og sikre trygg trening for både ansatte og medlemmer, og det får vi annerkjennelse for nå. Dette er ikke investeringer gjort kun i forbindelse med pandemien, dette er standarden vi har lagt for oss selv for å drive profesjonelt og seriøst.
 

Treningssentrene er viktige for folk


Vi må fortsatt holde fokuset på smittevern og stadig lete etter nye løsninger for å kunne tilby kongsbergfolket best mulig forutsetninger for å komme i gang igjen med treningen etter nyttår. Vi er viktige for folk, uttaler Michelle Kollbotn fra KMT. Ikke bare for den fysiske treningen, men for mange er det like viktig psykisk og mentalt å kunne trene i en eller annen form. Vi har hatt mange medlemmer som sier at nå med hjemmekontor, sosial nedstenging osv. er trening det eneste som gir overskudd til å komme gjennom tøffe dager, forteller hun.

Vi i KNF er imponert over hvordan representantene fra de ulike sentrene har lagt vekk konkurranseinstinktet som til daglig finnes mellom de ulike tilbyderne, og hvordan de har delt erfaringer og gode innspill med hverandre på teamsmøtene som raskt ble organisert. De er alle forskjellige i størrelse, målgruppe, tilbud og særegenheter men har likevel hatt stor nytte av å snakke sammen og møtes på Teams. Hos noen er det egentrening på apparater, mens hos andre er det gruppetimer og saltrening som gjelder. Ved å høre hvordan de andre løser alt fra registrering om hvem som er på senteret til vaskerutiner blir vi alle sammen enda litt bedre som bransje sa Marte Kristoffersen hos Top Notch i Bussedalen i et av Teams møtene vi har gjennomført den siste tiden


Hvittingfoss er også en del av Kongsberg


– Hvittingfoss er en del av Kongsberg og for oss har det vært en god opplevelse å bli en del av felleskapet sier Jeanette Myrvold fra Kick. -Spesielt når du er nyetablert er det viktig å skape et nettverk av folk du kan ta kontakt med om du lurer på noe skyter Lene Dokka inn som åpnet sitt nye treningssenter mandag 4. januar.
 

Er dette starten på en ny møteplass?


KNF drifter i dag mange ulike bransjeforum som Industrilederforum, Forum for Handel, Forum for Opplevelser for å nevne noen. Kanskje ert dette starten på et nytt forum; Forum for Trening og Helse? Uansett så håper vi at KNF har bidratt til å gi en bransje som har hatt et spesielt tøft og vanskelig år en mulighet til å sammen finne gode måter å komme seg gjennom denne tiden. Og i tillegg håper vi at flere av bedriftene som i dag ikke er medlemmer ser verdien av å tilhøre et felleskap og dermed velger å melde seg i KNFs store felleskap.
Samarbeider for å levere på tilliten fra politikerne
Wenche Åsmundsen
Wenche Åsmundsen Daglig leder, Sense Trening & Helse