Resultatene fra vår medlemsundersøkelse er klare

20.03.2024
Den årlige medlemsundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar, og vi er glade for en markant økning i svarprosenten, opp 84% fra 2023. 
Likevel skulle vi ønske en større oppslutning.  Svarene vi får i undersøkelsen er nemlig retningsgivende for det arbeidet vi gjør i KNF.  Her kan du gi ris og ros, komme med innspill og konstruktive tilbakemeldinger som vi tar med oss når vi jobber med strategier og planer.  Som medlem har du med andre ord muligheten til å påvirke hva vi i KNF skal ha fokus på.
 

Vi gleder oss over gode tall

Vi er veldig glade for at hele 87% av de som har svart er meget fornøyd eller fornøyd med det arbeidet KNF gjør.  Det viser at vi er på rett spor i mye av det vi gjør.  En av våre viktigste oppgaver er rollen som meningsbærer, hvor mer enn 84% synes vi gjør en god jobb.  Vi ser også at forum og møteplasser er svært viktig for våre medlemmer, noe vår strategiplan bygger opp under.
 
KNF har en rekke oppgaver og tilbud som medlemmene verdsetter høyt, f.eks. kurs og kompetanseheving, besøkskontor, handelskammertjenester og vedlikeholdsavtalen.  Vi ser imidlertid at sentrumsgavekortet ikke har så høy score som vi skulle ønske, så her har vi en jobb å gjøre med å informere om verdien dette kortet har for det lokale næringslivet.

Visste du forresten at Kongsberg kommune deler ut sentrumsgavekort på kr. 5.000,- ifm. incentivordningen de har for studenter som melder flytting til Kongsberg?  Så langt er det laget ca. 200 gavekort – det er mye penger som går direkte tilbake til mange bedrifter i byen.
 
Det å være synlig i ulike medier er svært viktig for våre medlemmer, men det er også krevende å vite hvilke kanaler som til enhver tid treffer best. Som et resultat av undersøkelsen vil vi nå legge en god plan for hvordan vi best mulig skal nå ut i sosiale medier.
 

"Go'-ord" varmer 

Litt skryt får vi også – "Imponerende stab som er engasjerte", "kunnskapsrike og alltid på servicesiden".  Men vi blir også utfordret, og oppfordres til å ha større fokus på små og mellomstore bedrifter, og arrangementer utover Kongsberg Agenda. Vi er glade for å se at sistnevnte arrangement får gode tilbakemeldinger fra respondentene.  Ca. 90% av dere som har svart mener det er viktig å bruke ressurser på å utvikle teknologifestivalen Kongsberg Agenda.  
 

Du får en ny sjanse til å si hva du mener

Neste medlemsundersøkelse kommer antakelig til høsten, enten i år eller i 2025. På den måten får vi tatt med oss viktige innspill når strategier og budsjett utformes. Vi vil også bestrebe oss på å korte litt ned på undersøkelsen, slik at svarprosenten forhåpentligvis blir større. En stor takk til alle som gjennomførte medlemsundersøkelsen!  
Resultatene fra vår medlemsundersøkelse er klare
Fornøyd-resultater
Vi gleder oss over gode tall i undersøkelsen.