Pølser, politikk og god stemning

24.11.2023
For en kveld!  Vårt andre "Pølser & Politikk" var preget av engasjement, latter og gode diskusjoner når nærmere 50 representanter fra næringslivet og kommunestyret var samlet på Skimore (Kongsberg Skisenter) torsdag kveld. 
Lene i Skimore hadde skapt utrolig hyggelige rammer for oss, og fra det øyeblikket de første gjestene kom inn døra var stemningen på topp.
 

Kunnskap, kjennskap og tillitt

Under sin velkomsttale la Wivi-Ann Bamrud, daglig leder i Kongsberg Næringsforum, stor vekt på grunnstenene kunnskap, kjennskap og tillitt i samarbeidet mellom næringsliv og lokalpolitikk.  Kjennskap til hverandre, til de ulike rollene og til hvordan ting fungerer her.  Kunnskap om planer og systemer i politikken, om de ulike bransjene i næringslivet og hvordan samfunn og politikken fungerer sammen.  Ikke minst er det viktig med tillitt.  Tillitt til hverandre og at vi vil hverandre vel!  I Kongsberg er vi så heldige at vi har mye av alle disse tre elementene, men som alt annet må det vedlikeholdes og utvikles.  Derfor er kvelder som "Pølser & Politikk" viktig for både kommunestyret og folk fra næringslivet.

Wivi-Ann snakket også om hvordan vi i KNF jobber gjennom de ulike fagforumene våre, og at det er dette arbeidet som ligger til grunn når vi fremmer vårt syn og saker til offentligheten.  


Utradisjonell heispitch

Takket være et godt vertskap på Skimore, kunne vi denne gangen overraske med en litt uvanlig heispitch.  Delt opp i grupper med politikere og næringsliv, ble alle plassert i hver sin stolheis til toppen av skibakken.  Oppfordringen var å benytte sjansen til å legge fram det man synes er viktig å få på agendaen.  Vi var jo litt spente på hvordan dette ville bli mottatt, men det viste seg å bli en kjempesuksess.  Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, og flere kunne også tenke seg flere runder med heisen.  På toppen gjorde vi en omrokkering, slik at nedturen ble tilbrakt i heis sammen med helt andre mennesker enn på oppturen.
 

Kunsten å prioritere

Når vi kan kombinere underholdning og noe nyttig, er det alltid gøy.  Denne gangen hadde Tale sydd sammen en oppgave der det gjaldt å prioritere en liste på 10 saker og ressurser i en "drømmekommune".  Dette var rett og slett en øvelse i å være kommunepolitiker, og illustrerte til fulle (og til mye latter) at det er svært vrient å gjøre alle til lags.  Ikke minst viste det hvor vanskelig det kan være å holde munn når du må stå inne for vedtak på vegne av gruppa som du personlig ikke er enig i.  

Punktene i Tales prioriteringsoppgave strakk seg fra ny svømmehall, gangbru og næringsfond, til grendeskoler, eldreomsorg og gratis parkering.  Det var svært varierende prioriteringer mellom de seks gruppene som kastet seg over oppgaven, men vi noterte oss at samtlige hadde gratis parkering i sentrum langt nede på lista.  Noe annet som utmerket seg var at alle gruppene prioriterte insentivordninger for tilflytting ganske så høyt.  Det er noe for politkerne å ta med seg når kommunebudsjettet skal vedtas.
 

Klare og ærlige meldinger 

Både næringslivet og politikerne fikk adressere forsamlingen da lederne for bransjeforumene og politikerne fikk fire minutter hver til å presentere hva de anser som de aller viktigste sakene.  Selv om de fire næringslivsrepresentantene kom fra svært forskjellige bransjer, var det stor samstemmighet om at byens attraktivitet må få enda større fokus.  Mange bedrifter trenger folk i en rekke stillinger, og da er det vesentlig at Kongsberg kan tilby tilflyttere et godt og aktivt liv.

Politikerne svarte opp næringslivet med stor enighet.  Attraktivitet, forutsigbarhet og et stort ønske om å utvikle Kongsberg til en by som lever opp til fremtidens krav og forventninger.  Alle var opptatt av samarbeid over partigrenser og lav terskel for næringsliv og private til å ta kontakt med de folkevalgte.  

Morten Hotvedt avsluttet denne delen av programmet med hvordan Toppen kan og bør utnyttes som næringspark.  Han understreket at det i Drammensregionen er et stort underskudd på næringsarealer, samtidig som de planlegger over hundre tusen nye arbeidsplasser de neste årene.  Da kan vi ikke skusle bort store områder til kjøpesenter eller andre virksomheter som gir få arbeidsplasser pr kvadratmeter, men jobbe for å tiltrekke oss arbeidsplassintensive nyetableringer som gir vekst til Kongsberg både mht folketall og skattekroner.
 

Vi tror vi kanskje har noe på gang

Når folk treffes, så skjer det ting!  Denne kvelden traff de rette folka hverandre, og det skulle ikke forundre oss om saken om bobilparkering i Kongsberg har kommet et langt skritt videre.  Det samme gjelder kollektivtransport fra byen til skisenteret - noe som har vært savnet og etterlyst av mange over flere år.

I skrivende stund har det kommet inn evaluering fra nesten halvparten av deltagerne, og ut fra hva tilbakemeldingene tyder på så var dette var svært vellykket!  Nå gleder vi oss til å kunne invitere til en ny kveld med Pølser & Politikk 25. april 2024.
Pølser, politikk og god stemning
Engasjementet under gruppeoppgaven om prioritering var upåklagelig :)
Pølser & Politikk
Skimore hadde laget et svært hyggelig ramme for arrangementet.
Heispitch
Vi kunne by på en litt uvanlig form for heispitch
Utsikt fra heisen
Bonus på vei ned - utsikt som kunne ta pusten fra en...