"Pølser & Politikk" ble en suksess

17.02.2023
Etter å ha arrangert vårt aller første "Pølser & Politikk", er det èn ting som er sikkert.  Dette skal vi gjenta!
Rundt 40 representanter fra både næringsliv og Kongsbergs politiske styre var samlet på Christians Kjeller når vi inviterte til en uhøytidelig arena for relasjonsbygging, informasjon og meningsutveksling.

Det var et tettpakket program vi skulle gjennom fra klokka seks til klokka ni, og er det noe vi lærte denne kvelden er at neste gang må vi legge inn langt færre faste poster.  Praten gikk til tider svært livlig, og det var nesten synd å måtte avbryte for å klare å holde tiden.
 

God blanding

Det var en god blanding av skjemt og alvor på programmet.  Tale innledet det hele med en øvelse i å prioritere og velge mellom "pest & kolera" - en liten smakebit på hva en politikers jobb er.  Som en kuriositet kan det nevnes at av alle programpostene denne kvelden, så var den denne som fikk høyest score på evaluringen.

Fordelingen mellom politikere og næringsliv var jevnt fordelt.  Men med tanke på at det er atskillig flere næringslivsfolk enn kommunestyrepolitikere der ute, håper vi flere av medlemmene våre finner veien neste gang.
 

KNFs rolle i næringslivet

Wivi-Ann Bamrud innledet med å fortelle hvilke satsingsområder KNF har i år, og om hvordan vi jobber med rollen som meningsbærer og talerør for næringslivet.  I tillegg fortalte et knippe næringslivsrepresentanter om hva KNFs arbeid bidrar til for deres del.  

Geir-Aage Tveito (Best Western Gyldenløve Hotell) understreket hvor viktig det er for KNFs medlemmer at noen tar jobben med å følge opp den politiske dagsordenen, og ikke minst effekten av uttalelser fra et samlet næringsliv.  Willy Holdahl (GKN Aerospace) poengerte betydningen av Kongsberg Agenda for teknologiindustrien, og oppfordret kommunestyret til å ta en aktiv vertskapsrolle til teknologifestivalen vi arrangerer i juni.  Fra Stortovet senter og Clarion Collection Hotell kom Kjerstin Johansen og Dana Ali.  De henvendte seg til alle de fremmøtte om viktigheten av å benytte seg av lokale tilbud for å opprettholde et attraktivt sentrum og omdømme.
 

Voksenopplæring i lokaldemokratiet

"Ærr'e ikke bare å gjøre, da?"  Vi er nok mange som har tenkt den tanken når vi synes det går litt for omstendelig og sakte for seg i politikken.  Men etter at ordfører Kari Anne Sand hadde forklart oss hvordan dagsordenen til et kommunestyremøte blir til, og etter at Høyres Line Spiten og Arbeiderpartiets Marte G. Ødegården fortalte om arbeidet som ligger bak en god beslutning, fikk flere av oss en aha-opplevelse.  Det er mange hensyn som skal taes, berørte parter skal høres og så er det den kompliserende faktoren med at alt henger sammen med alt.  
 

Hva står øverst på lista?

Samarbeidsånden som råder i Kongsberg høster anerkjennelse langt utover kommunegrensene.  Så når Willy Holdahl, Geir-Aage Tveito og Per Mikkelsen fikk ordet for å fortelle politikerne hva som er det aller viktigste for næringslivet, var det ikke uventet dialog, langsiktighet og forutsigbarhet som var overskriftene.  Willy trakk frem det gode samarbeidet om Industripiloten som et godt eksempel, og roste politikerne for innsatsen.  Geir-Aage takket ordføreren for at næringslivet i hennes perioder regelmessig blir invitert til formannskapet for å orientere om "ståa". 

- Vi er alle underleverandører til teknologiindustrien, sa Per.  Uten de store lokomotivene er det ikke grunnlag for vekst i Kongsberg, og derfor må både kommunens politiske ledelse og resten av næringslivet bestrebe seg på å være et godt vertskap og legge til rette for at folk vi bo og jobbe i kommunen.
 

Det er snart valg

Denne kvelden var KNFs lille "kick-off" før valgkampen.  Vi har en rekke planer før vi går til urnene 11. september, og disse ble presentert av Berit.  I tillegg til å følge med når partiene slipper programmene – og selvfølgelig finlese dem med tanke på hva det betyr for medlemmene våre – vil vi som tidligere år sende ut våre mer eller mindre faste spørsmål til alle partiene som stiller til kommunevalget.  I samarbeid med Laagendalsposten arrangerer vi også den tradisjonelle Waterhole partilederdebatten i august.
 

Politisk Agenda

Det som er helt nytt i denne valgomgangen er Politisk Agenda under Kongsberg Agenda.  I fire dager vil vi bruke Tråkka til samtaler og innlegg fra politikere, organisasjoner og engasjerte medborgere. Vi skal ha debatter om ulike temaer, og ikke minst blir det partilederdebatt.
 

Folk var fornøyd

Vi er svært fornøyd med tilbakemeldingene på arrangementet.  Så nær som alle vil gjerne delta hvis det byr seg flere anledninger (og det gjør det jo), og flere var tydelige på at de satte pris på initiativet.  Så er vi helt enige i kommentarene om at det må være mere tid til prat, og mindre program.  Det er et svært bra signal på god tone og dialog når praten går så lett som den gjorde i kjelleren onsdag kveld :)

 
Det var løs og ledig stemning på vårt første "Pølser & Politikk"
Kari Anne
Ordfører Kari Anne Sand fortalte om hvordan dagsordenen til et kommunestyremøte blir til.
Willy
Willy Holdahl (GKN Aerospace) understreket hvor viktig langsiktighet og forutsigbarhet er for næringslivet.
Per
Per Mikkelsen mener vi alle er underleverandører til industrilokomotivene, og at kommunen har en uhyre viktig vertskapsrolle.