Politisk verksted

23.09.2022
I samarbeid med NHO Viken Oslo inviterte vi tirsdag ettermiddag næringsliv og lokalpolitikere til "Politisk Verksted".
Regiondirektør for NHO Viken Oslo, Gjermund Løyning, startet verkstedet med å si at det er næringslivet som gir liv til by og bygd gjennom arbeidsplasser og skatteinntekter.  Således er bedriftene og lokalpolitikerne i et skjebnefellesskap, og har felles interesser i et variert og sunt næringsliv.

Med litt frafall i rekkene ble det opprinnelige "speed date"-opplegget endret, og det ble i stedet en uformell prat med alle rundt samme bord.  Fra politikken møtte Marthe Ødegården (AP), Line Spiten (H), Anders Næss (Kbg.lista) og Bjørn Flo Knudsen (V).  Byens næringsliv var representert ved Dana Ali (Hotell 1624), Roar Wessel (Intersport), Siv Anja Løvås (Kongsberg Entreprenør) og Wivi-Ann Bamrud som representerte industrien.
 

Kongsberg som reiselivsdestinasjon

Dana, som representerte reiseliv og byliv, var først ut.  Med et sterkt ønske om å vise sine gjester Kongsberg fra sin beste side, opplever han utfordringer med rammebetingelsene. Konkrete eksempler var skjenketider, bruk av offentlige arealer (som f.eks. Magasinparken) og kompliserte kommunale søknadsprosesser. 

Marthe Ødegården viste til at kommunen nettopp har behandlet kommunens reiselivsstrategi, noe som er helt nytt. Hun var opptatt av å høre hvordan bedriftene opplever samarbeidet  med kommunen.
Det ble påpekt av det er et problem at det ikke er noen i kommuneadministrasjonen som har ansvar for reiseliv og turisme, og at det er et sterkt ønske fra bransjen at noen dedikeres til dette. - Det er en utfordring at det ikke er et satsingsområde. Hvem skal vi henvende oss til i enkeltsaker? spurte Wivi-Ann Bamrud.  Hun fikk støtte fra NHOs Gjermund Løyning som understreket at reiselivet er en inkluderingsmotor, og svært viktig i samfunnssammenheng.  Line Spiten var åpen på at kommunen ikke har en proaktiv holdning til reiselivets betydning, til tross for at vi alle har en felles interesse i å vise frem Kongsberg. 
 

Gjenbruk av notater

Roar Wessel har vært med på tilsvarende verksteder tidligere, og kunne opplyse om at han har flere kladdebøker fra tidligere år med akkurat de samme notatene som han hadde med denne gangen. - Det har jo ikke skjedd så mye etter disse møtene, kommenterte han.  Som representant for handelsnæringen var han opptatt at det må jobbes for å få flere folk til byen.  - Flere folk gir mere omsetning.  Et konkret tiltak er å få en bobilparkering i tilknytning til sentrum. Wessel henviste til at det i sommer var "stinn brakke" med bobiler på parkeringen i Saggrenda. - Men de handler jo ikke i by'n, sukket han.
 

Prosesser til frustrasjon

Siv Anja Løvås talte bygg- og anleggsnæringens sak under møtet.  Bransjen er opptatt av at Kongsberg skal utvikle seg, bli større og få bedre infrastruktur.  De opplever ikke at kommunen hjelper dem i dette arbeidet. Lange og vanskelige søknadsprosesser er det som kjennetegner Kongsberg kommune, og som bremser alle initiativ, hevdet hun og henviste til at flere utenbys aktører vegrer seg for å engasjere seg her.  Politikerne er kjent med disse utfordringene, og Bjørn Flo Knudsen mente at en idé kan være å rullere planverket oftere enn hva som er praksis i dag. - Vi kjører på gammelt værkart hele tida, sa han og la til at kommunen bør bli bedre på tilgjengelgihet og forutsigbarhet.
 

Viktigst for alle - byutvikling!

Noen utfordringer er felles for alle - uansett bransje og størrelse.  Rekruttering av arbeidskraft står øverst på lista hos de fleste.  - Vi er en lokal bedrift, og er avhengige av lokal arbeidskraft, sa Løvås fra Kongsberg Entreprenør.  Dana fra det nye hotellet har rekruttert fra hele Europa, men opplever at det er vanskelig å få folk hit. Det er også en velkjent sak at industrien har enorme bemanningsbehov om de sliter med å fylle.

Hva tror dere nøkkelen er for å tiltrekke oss nye og andre næringer, spurte Spiten og la til at hun tenkte på næringer som ikke nødvendigvis er en del av den direkte verdikjeden til storindustrien.  - Kan vi være en proaktiv ja-kommune, hadde vi hatt et vanvittig konkurransefortinn, mente hun. 

Som svar på hva kommunen kan gjøre for å bli et bedre vertskap er svaret unisont; byutvikling for økt attraktivitet!  - Om to år har Kongsberg 400-årsjubileum - det mulighetsrommet MÅ vi bruke, understreket Wivi-Ann.
 

Ikke fire år til neste gang

Etter en og en halv times konstruktiv dialog var Løynings oppfordring klar; dere må snakke sammen igjen før det har gått fire nye år! Alle rundt bordet var unisont enige om at det skal følges opp, og at jevnlige uformelle møter mellom næringsliv og politikere er svært nyttige.
 
Politisk verksted
Det er nyttig å samles rundt bordet til konstruktiv dialog.
Selfie
Det måtte selvfølgelig dokumenteres med en skikkelig selfie!