På Agendaen denne uka

17.03.2023
Bruk av byen, og god tilgjengelighet for alle som vil være med har stått på agendaen denne uka. 
Mandag tok Wivi-Ann og Tale turen til den nye kulturskolen for å høre om mulig samarbeid med kulturskolen og vitensenteret på Agenda Ung. Vi jobber hver uke for å forankre mest mulig lokalt ved å prioritere lokale leverandører fremfor eksterne – så langt det lar seg gjøre. Nå avventer vi tilbakemelding.

En annen leverandør som har hivd seg på Agenda-toget, er Sense trening og helse! Hver morgen til et bestemt tidspunkt kickstarter vi dagen med blide, spreke ansikter fra gjengen i Sense, på Agenda Ung-scenen. Dette er en lavterskel og inkluderende aktivitet som setter tonen for dagen – både for barn, unge, foresatte og aktørene på området.  Har du en idé eller arrangement du tenker passer på Agenda Ung – området? Ta kontakt her ->

Tirsdag hadde Anne Cecilie og Berit en prat med Teknisk Ukeblad for å spikre opplegget for Norwegian Tech Awards.  Vi kan love en heidundranes teknologifest når prisene for Norges råeste teknologi skal deles ut torsdag 22. juni!

Fagskolen i Viken signerte denne uken en partneravtale med Kongsberg Agenda.  Eirik Hågensen, rektor for Fagskolen i Viken og Espen Berg, leder for konseptutvikling og internasjonalisering, forklarer hva som er bakgrunnen.  -Hovedårsaken er at Kongsberg Agenda er en viktig arena som kan være med på å sette kompetanse på den nasjonale dagsordenen. Kompetanse er nøkkelen til omstilling og det grønne skifte, det slår også en fersk rapport fra NHOs fast.  Nå ser de fram til å bidra med å gi Kongsberg Agenda en tydelig kompetanseprofil.  Du kan lese mer om Fagskolens planer for Kongsberg Agenda her ->

Vi ønsker at alle som vil skal kunne delta på de ulike arrangementene under årets Agenda.  For å få mere kunnskap, og ikke minst gode råd, hadde Wivi-Ann på torsdag et møte med Roar Høidal, leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Hvor begynner vi, hva er det viktigste å ta tak i,  hva er kravene og hvordan synliggjør vi  tilgjengelighet på nettsider, programmet osv.?  Roar ga verdifulle innspill til oss som vi skal jobbe videre med fremover.  Trolig klarer vi ikke å innfri alle ønsker og behov i år, men vil jobbe målrettet med det fremover.

Kongsberg Agenda ønsker å bruke gater, fortau, parker og plasser i sentrum, og dialog med kommunen om bruk av byen var en av ukas møtepunkter. Det er mange hensyn å ta.  For eksempel sikkerhet ved brann og alvorlige hendelser, tilgjengelighet for varetransport, renovasjon og annen transport, strøm og annen infrastruktur må på plass, og ikke minst må vi sikre god publikumsflyt for å skape en best mulig opplevelse. Erfaringer fra i fjor, og ønsket om et konseptualisert bysentrum i år, ga gode diskusjoner og løsningsforslag.  Kommunen bidrar også med blomster, benker, bord og annet utstyr for at byen skal være pyntet til fest i sommer!
På Agendaen denne uka
Eirik Hågensen og Espen Berg fra Fagskolen i Viken signerte denne uken en partneravtale med Kongsberg Agenda.
Funksjonshemmedes råd
Wivi-Ann fikk gode råd og innspill på møtet med Roar Høidal, leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.