«Industripilot Kongsberg» i frontfagoppgjøret

28.08.2020
Det er bred støtte til «Industripilot Kongsberg» som vi har omtalt en rekke ganger denne sommeren. Det endelige resultatet er foreløpig ikke klart, men foreløpige tilbakemeldinger gir håp om at prosjektet kan gjennomføres.
Som følge av Covid-19 har mange av bedriftene redusert den ordinære produksjonen sin betydelig. Tradisjonelt er permitteringer eller oppsigelser konsekvensen. Denne sommeren har en rekke aktører fra Kongsbergindustrien og KNF arbeidet intensivt sammen for finne andre muligheter innenfor dagens regelverk.

“Industripilot Konsgsberg” godt mottatt hos myndighetene
Resultatet av dette arbeidet er «Industripilot Kongsberg» – et konkret forslag til en forenklet vei for å holde flest mulig mennesker på jobb og bruke tiden til kompetanseheving.

En rekke sentrale politikere har i sommer besøkt Kongsberg. I tillegg til bla. Per Olaf Lundteigen og Masud Gharhkhani fra Buskerudbenken, har både statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vært her og fått seg presentert «Industripilot Kongsberg». Responsen var svært positiv, og tidligere denne måneden var en delegasjon fra Kongsbergindustrien og KNF i møte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen og kunnskaps- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for å følge opp samtalene med Solberg.

Partene i frontfagoppgjøret har fått lovende tilbakemelding fra statsministeren
Norsk Industri og Fellesforbundet har stilt seg bak initiativet i et felles brev til statsministeren om Frontfagsoppgjøret 2020.

Statsminister Erna Solberg svarer følgende i brev til Norsk Industri og Fellesforbundet: «Tariffpartene viser til dialog mellom myndighetene og Kongsbergindustrien om et pilotprosjekt for et kompetanseløft for denne industriklyngen, og at de stiller seg bak intensjonene i dette initiativet.

Regjeringen er positiv til et prosjekt som kan gi et kompetanseløft for industriklyngen på Kongsberg. Jeg var selv på besøk på Kongsberg i slutten av juni i år, og ba da om å få oversendt en presentasjon av prosjektet i etterkant av besøket, slik at vi kunne se hvordan vi kunne følge opp dette fra regjeringens side. Jeg mottok et brev fra Kongsbergindustrien med en slik presentasjon 15. juli. I forlengelsen av dette inviterte arbeids- og sosialministeren representanter for Kongsbergindustrien til et møte i begynnelsen av august. Med utgangspunkt i denne dialogen arbeider regjeringen nå med hvordan det kan legges til rette for å finansiere et prosjekt som kan gjennomføres innenfor de rammene som blant annet statsstøtteregelverket setter.»

Med sterke organisasjoner som NHO, Norsk Industri og Fellesforbundet i ryggen, venter Kongsbergindustrien og KNF nå spent på svaret som er lovet i løpet av kort tid fra de nasjonale myndighetene.
«Industripilot Kongsberg» i frontfagoppgjøret