Økt optimisme i 2021

Norske bedrifter er fortsatt preget av korona – men det kan se ut som at bunnen er nådd.
Næringslivet har lagt et tøft år bak seg, og foreløpig ser det ut til at 2021 også vil gi store utfordringer for mange bedrifter. Sammen med flere andre næringsforeninger, fra Tromsø i nord til Kristiansand i syd, har vi derfor gjort to større undersøkelser med totalt 2172 respondenter under koronakrisen. Det er Det Norske Handelskammerforbund (DNH) som har gjennomført utarbeidelse og analyse, og nå foreligger de samlede resultatene. DNH er en paraplyorganisasjon for de største næringforeningene og handelskammerne i Norge.

Hovedfunnet er at det har gått litt bedre enn det næringslivet fryktet da koronakrisen kom, men at det er stor forskjell fra bransje til bransje.

Se NRK Vestlands omtale av undersøkelsen her..

Den siste undersøkelsen viser at norske næringslivsledere er betydelig mer «optimistisk» enn de var i 2020, både når det gjelder å komme seg gjennom koronakrisen og med tanke på økonomiske resultater. Endelig oppstart av covid-19 vaksinen kan være en årsak til økt optimisme på slutten av 2020 og inn i nyåret. 93% av bedriftene sier at de vil klare seg gjennom koronakrisen, og bare 7% er bekymret for at de ikke vil overleve. De større selskapene har klart seg signifikant bedre under koronakrisen enn mindre selskaper, og det er også disse som er mest positive til økt omsetning i 2021.

Tallene for Kongsberg finner du nederst i saken.


Økende optimisme


For majoriteten av norske bedrifter kan det se ut som bunnen er nådd. 8 av 10 bedriftsledere tror at 2021 ikke blir et dårligere økonomisk år enn det 2020 var, og 4 av 10 tror på økonomisk vekst i året som ligger foran oss. Flere melder om en positiv utvikling mot slutten av 2020, og det er gledelig å se at hver fjerde bedrift forventer å rekruttere flere ansatte.


Tøffest for reiseliv og kultur – IKT er vinneren


Ikke overraskende er bransjene som er hardest rammet av koronakrisen reiseliv, hotell og restaurant, kultur, bemanningsbransjen og maritim sektor. Bortsett fra bemanningsbransjen er det også disse bransjene som tror det vil ta lengst tid å komme tilbake til 2019-resultater. Bemanningsbransjen er en av de bransjene som følger økonomiske konjunkturer. Når vi ser en mer optimistisk bemanningsbransje er det derfor et godt tegn på at bunnen er nådd, og at næringslivet i større grad vil ha økonomisk stabilitet i 2021 til å kunne rekruttere flere ansatte.

Vi har tatt et kjempesprang innen digitalisering gjennom koronakrisen, noe IKT-bransjen har hatt god nytte av. 7 av 10 bedrifter i denne bransjen forventer fortsatt økt omsetning i 2021 sammenlignet med 2020. Dette gir også positive ringvirkninger for økt sysselsetting innen bransjen – 6 av 10 IKT-bedrifter forventer nemlig å ansette flere i 2021.


Viktig at tiltakene følges opp


Næringsforeningene bak undersøkelsen mener at regjeringens tiltakspakker fungerer rimelig bra for næringslivet, men det er nå viktig at man forlenger tiltakene til ut 2021 slik at næringslivet får støtte hele veien ut av koronakrisen (ref. at det vil ta minst 1 til 2 år å komme tilbake til økonomiske resultater på nivå med 2019). Næringslivet trenger ikke bare forutsigbare rammevilkår, men også rask og effektiv saksbehandling slik at mottatt støtte kommer tidlig nok


Kongsbergs bedriftsledere er positive


Kongsberg er godt representert undersøkelsen med bred variasjon i bransjer og bedriftsstørrelser. Det gir oss et godt bilde av vårt lokale næringsliv. Nøkkeltallene sammenfaller i stor grad med de nasjonale funnene.
  • 25% av bedriftene melder om uforandret eller +/- 10% omsetning som følge av koronakrisen. Nesten halvparten melder om nedgang på mer enn 10%, mens 25% har økt omsetningen sin på 10% eller mer.
  • 5 av 10 forventer økt omsetning og resultat i 2020 sammenlignet med 2019.
  • Halvparten av bedriftene forventer økt omsetning i 2021 sammenlignet med 2020. Kun 1 av 10 forventer at omsetningen går ytterligere ned.
  • 7 av 10 bedriftsledere i Kongsberg er mer positive til fremtiden ved inngangen til 2021 enn de var ved inngangen til 2020.
  • 9 av 10 tror de er tilbake på 2019-nivå innen 1-2 år, mens 10% tror de aldri kommer tilbake til det nivået.
  • 8 av 10 tror de vil ha samme antall ansatte eller flere i løpet av 2022.
  • Kun 1 av 10 er skeptiske til at de ikke skal komme seg gjennom denne krisen.

Fakta om undersøkelsen
– Todelt undersøkelse: Kartleggingen er satt sammen av to undersøkelser. Første er gjennomført i november 2020 og andre i første uken i januar 2021.
– Undersøkelsen er sendt ut via 7 næringsforeninger, og er landsdekkende fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og fra Bergen i vest til Oslo i øst.
– Totalt 2172 bedrifter har besvart undersøkelsen
Økt optimisme i 2021