Ny og bedre rekrutteringskampanje i desember/januar

Behovet for rekruttering er fortsatt enormt i Kongsberg, og en kontinuerlig posisjonering er viktig for å vinne fram i arbeidsmarkedet.

Kampen om de kloke hodene er tøff


Felles markedsføring og synlighet er viktig, og har vist seg å virke godt i Kongsberg.

Sammen med Vekst i Kongsberg lanserte Kongsberg Næringsforum i august 2021 en rekrutterings- og brandingkampanje. Nå har vi videreforedlet konseptet, og håper at den neste kampanjen kan bidra til at både bedriftene som deltok sist og nye bedrifter skal få dekket sitt rekrutteringsbehov.

Den nye kampanjen lanseres i midten av desember og vil gå til midten av januar.
 

Landingssiden på kongsberg.no optimaliseres


På landingssiden får du og din bedrift muligheten til å synliggjøre bedriften og ledige stillinger. Siden er bygget opp med spisset informasjon om jobbmulighetene i Kongsberg. Gjennom filmer, bilder og tekst vil vi beskrive Kongsberg som et spennende og godt sted å jobbe og bo. Det vil bli tydelige oversikter over de bransjene og bedriftene som søker nye medarbeidere.

Basert på analyse, erfaringer og tilbakemeldinger fra kampanjebedriftene som var med i august, gjøres det en optimalisering på landingssiden. Alle bedriftene vil få logoer synlig presentert på portalen/felles rekrutteringsside, og layouten endres noe slik at man raskere og ved færre klikk kommer frem til informasjonen som er mest relevant
for hver enkelt søker.

I tillegg vil landingssiden kobles med andre kampanjer på kongsberg.no slik at vi får en enda større effekt. Innbyggerrekruttering og fokus på det grønne skiftet vil gi tilleggsboost til rekruttering av nye medarbeidere til byen.


Sammen blir vi mer synlige


Desember og januar er en viktig periode med tanke på rekruttering, og flere bedrifter ønsker å utnytte denne perioden.

Ønsker din bedrift ønsker å rekruttere sammen med oss?  Ta kontakt med Heidi Sandvold i Kongsberg Næringsforum for ytterligere informasjon og bestilling av din partnerpakke innen 9. des.

Tlf.: 928 38 841 e-post: heidi.sandvold@knf.kongsberg.no