Nødplakat digitale angrep

Mindre bedrifter har hittil vært mere forskånet for digitale angrep, men dessverre blir det et problem for flere og flere.
Nødplakat digitale angrep