NAV gir bedrifter tilskudd til sommerjobb!

Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra NAV.
Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Nå vil NAV gjerne samarbeide med arbeidsgivere om sommerjobb til unge arbeidsledige. – Unge har vært særlig hardt rammet av pandemien. Spesielt dem som sto utenfor arbeidslivet før koronapandemien, stiller nå enda lenger bak i køen. Målet med dette sommerjobbtiltaket er at flere i denne gruppen skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, slik at de kommer seg et steg videre og stiller bedre rustet i arbeidsmarkedet framover, sier arbeids- og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.  

Markedsveileder Tone Lurås Nymoen ved NAV Kongsberg sier at dette er en helt ny ordning, og en unik mulighet for å få litt ekstra hjelp i sommer samtidig som hjelper du en ungdom med å få en fot innafor i arbeidslivet.  Nymoen sier at de yngste, som ikke har arbeidserfaring fra tidligere, er de som har det tøffest med å komme inn i arbeidslivet. Et slikt tiltak kan gi erfaring og referanser som kan være til god hjelp senere.
 

Gode tilskudds- og støtteordninger


Tilskuddet fra NAV dekker 50-75% av lønnen til deltakeren i inntil fire uker i perioden fra 1. juni til og med 31. august, og gjelder personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for ekstra hjelp og/eller tilrettelegging for å komme i jobb. Som arbeidsgiver kan du også få tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltaket. NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass. I tillegg til økonomisk støtte, kan du også få hjelp til å finne aktuelle kandidater.

Ønsker du å vite mer om dette tiltaket finner du informasjon på NAV sine sider for denne kampanjen.  
 

Er dere interessert? Ta kontakt


Har du ledig sommerjobb til unge arbeidsledige kan du nå få støtte og rekrutteringsbistand fra NAV. Ta kontakt via dette kontaktskjemaet for arbeidsgiver, det vil bli sendt til ditt lokale NAV kontor. En NAV-ansatt tar kontakt med deg på telefon eller e-post. Dere kan også ta direktekontakt med markedskontakten i ditt fylke, eller ringe arbeidsgivertelefonen på +47 55 55 33 36 mellom kl. 09.00–15.00 (hverdager).
NAV gir bedrifter tilskudd til sommerjobb!
Tone Lurås Nymoen er markedsveileder ved NAV Kongsberg.