Næringsminister Vestre med gode nyheter til Kongsbergindustrien

10.11.2023
Manufacturing er med som et satsingsområde i regjeringens grønne industriløft. Det er godt nytt for Kongsberg.
Det var stor stas når næringsminister Jan Christian Vestre tok turen til Kongsberg tirsdag denne uken, og industrien, akademia, lokalpolitikere og fagforeningslivet var godt representert når ministeren ble ønsket velkommen av ordfører Line Spiten i resepsjonen hos TechnipFMC.  

Vestres ærend til Kongsberg var presentasjon av "Grønt Industriløft 2.0" og hvordan dette påvirker Kongsbergindustrien spesielt.  Scenen for det hele var symbolsk nok lagt til verkstedgulvet i fagopplæringsbedriften K-tech.   - Regjeringens grønne industriløft skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid, åpnet ministeren med. 

Det første veikartet for satsningen ble lansert allerede i juni 2022.  Der pekte regjeringen ut syv innsatsområder de anser har store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri. 

Noe av det som er nytt i 2.0-versjonen, er at manufacturing er tatt inn i tillegg til solindustri.  Det er svært gode nyheter for Kongsberg, som en av landets ledende klynger innen teknologi og produksjon, siden de aller fleste av våre bedrifter vil kunne dra nytte av dette.  I veikartet heter det at en styrking av norske manufacturing bedrifter vil være sentralt for å utnytte verdiskapingspotensialet i grønne verdikjeder og i etableringen av arbeidsplasser for framtida.  Med nærmere 150 tiltak skal dette bidra til økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri, økt eksport og en halvering av klimagassutslippene innen 2030. 

Vestres presentasjon ble etterfulgt av et besøk hos TechnipFMC, der de fortalte Vestre og følget hans om Deep Purple - et konkret ekspempel på grønn omstilling med stort potensiale.  Det ble også tid til et konstruktiv rundebordsmøte mellom næringsministeren og representanter fra industrien.  

Jan Christian Vestre var lyttende og positiv til innspillene fra bl.a. Kongsberg Gruppen, Ulefos og TechnipFMC, og sa at han svært gjerne vil komme tilbake for å diskutere industriløftet mer detaljert med industrien vår.   

Som LPs journalist Lars Bryne så treffende skriver i sin dekning av besøket:  "Det er ikke alle ministre som gjennom tidene har besøkt Kongsberg og industrien som har hatt et like klart bilde av hva som foregår lokalt. Men akkurat denne, virker å være oppdatert."
Næringsminister Vestre med gode nyheter til Kongsbergindustrien
Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte "Grønt industriløft 2.0", og inviterte seg selv tilbake til Kongsberg for å diskutere saken nærmere med Kongsbergindustrien.
Vestre K-tech
Presentasjonen fant sted i verkstedet til K-tech, noe som ble satt pris på av både lærlinger og daglig leder Stein Sandvold.
Vestre Rundebord
Det var en lydhør minister som tok i mot innspill og spørsmål fra representantene fra Kongsbergindustrien.