Næringslivet til Stortinget

19.01.2024
Næringslivet snakket om kampen om de gode hodene, samferdsel og industripiloten da de møtte Buskerudbenken på Stortinget forrige uke.  
Det var Hans Petter Blokkum ved Kongsberg Teknologipark, Willy Holdahl ved GKN Aerospace og Linn K. Djønne ved Kongsberg Næringsforum som representerte næringslivet i Kongsberg, da de møtte politikerne som representerer Buskerud på Stortinget forrige mandag. Næringsforeningen i Drammensregionen var også til stedet, og det var satt god tid til å høre på næringslivets innspill og tanker.   

Blokkum snakket om industrien generelt i Kongsberg, og la vekt på hvor viktig industrien er nasjonalt. Han snakket om kampen om de flinke hodene, to tog i timen og viktigheten av et tidligere tog til Kongsberg og en senere avgang. Han nevnte også hvordan den ekstra arbeidsgiveravgiften påvirket næringslivet i Sølvbyen.  

Holdahl oppdaterte politikerne på status på industripiloten, og fikk flere interessante spørsmål fra politikerne knyttet til arbeidet.  

Etter næringslivet hadde holdt sine innlegg var det ordførerne i Buskerud sin mulighet til å dele hva de var opptatt av. Oppkoblet på Teams fikk ordførerne fem minutter hver til sine innlegg, og vår egen ordfører Line Spiten var første kvinne ut. Samlet sett var det et godt møte for Kongsberg sin del, og flere av politikerne nevnte to tog i timen til Kongsberg som en viktig faktor fremover.  
Næringslivet til Stortinget
På bildet: F.v. Linn K. Djønne (KNF), Willy Holdahl (GKN Aerospace), Hans Petter Blokkum (Kongsberg Teknologipark), Karianne Braathen og Rune Kjølstad (Næringsforeningen i Drammensregionen)
Stortinget