Næringsliv og politikere i dialog om arealplanen

Representanter fra Forum for Handel og Forum for Bygg, anlegg og eiendom møtte torsdag kveld politikere fra Høyre og Senterpartiet om innspill til Arealplanen som nå skal revideres.
Dialog er alltid nyttig selv om vi ikke bestandig er enige i sakens innhold. Målet med dette møtet var å informere politikerne om hva bransjene mener om forslaget til ny arealplan som nå er sendt ut på høring.  Bransjene var også interessert i å høre hva politikerne måtte ha av spørsmål og innspill til forslaget.

Hovedtema i begge møtene var behovet for boliger, da primært eneboliger, for å sikre attraktive tilbud til de som ønsker å etablere seg i Kongsberg.  Har vi nok arealer til det? Hvor skal de ligge?
 

Hva skjer med sentrumshandelen?


Politikerne har i mange år holdt fast ved strategien om at detaljhandel skal foregå i sentrum, men har nå gitt utrykk for at de vurderer å endre på denne praksisen ved å gi Biltema adgang til å etablere seg utenfor sentrum.  

Handelsnæringen mener dette er å gi etter for en enkelt aktør, og at spillereglene endres underveis i spillet. Det var enighet om at dette er et vanskelig tema og at det er ekstra utfordrende å se inn i fremtidens behov innen varehandel midt inne i en pandemi med annerledes bruksmønstre og kundeadferd.

Konklusjonen var uansett at slike møter er lærerike og bidrar til økt kunnskap og kjennskap om de ulike bransjene, men også forståelse hos næringslivet om hvilke dilemmaer politikerne står oppe i.  Begge partiene åpnet opp for flere samtaler knyttet til Arealplanen. Vi takker gjerne ja til flere møter med både Senterpartiet og Høyre, men også med de andre partiene vi ikke har hørt noe fra!

De som var med:
Fra KNF:  Heidi, Irene og W-A
Forum for Handel:  Truls Klippen og Roar Wessel
Forum for Bygg, anlegg og eiendom: Mikkel Myrvold og Per Mikkelsen
Næringsliv og politikere i dialog om arealplanen