Næringsalliansen Oslofjord Vest møter Buskerudbenken

Fredag 4. februar møter Kongsberg Næringsforum og Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) våre representanter til Stortinget.
NOV har regelmessige møter med Buskerudbenken der utfordringer og status for næringslivet diskuteres.

En av Kongsberg Næringsforums (KNF) hovedoppgaver er være en tydelig og aktiv meningsbærer og næringslivets talerør.  Våre medlemmers interesser er derfor av stor betydning i disse møtepunktene med våre nasjonale myndigheter.


Er det saker du ønsker diskutert?


Har du innspill til saker som bør taes opp med Buskerudbenken vil vi svært gjerne høre fra deg.  Ta kontakt med daglig leder Wivi-Ann Bamrud med det du har på hjertet. 
Næringsalliansen Oslofjord Vest møter Buskerudbenken
Næringsalliansen Oslofjord Vest møter Buskerudbenken fredag 4. februar.