Nå kan du søke om midler via "Næringsutvikling og Innovasjon i Viken"

12.03.2021
I år lyser Viken fylkeskommune ut 22 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet.
Nå er det mulig å søke midler gjennom den nye støtteordningen «Næringsutvikling og innovasjon i Viken». Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad håper ordningen blant annet kan bidra til nye arbeidsplasser i fylket. Den nye ordningen erstatter en rekke av tidligere tilskuddsordninger fra de tidligere tre fylkeskommunene, og ble vedtatt av Viken fylkesting i februar.

Les mer om ordningen og hvordan du søker..
Nå kan du søke om midler via