Nå kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving av ansatte

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
Innen 1. mars kan Vikens bedrifter igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte.

Denne gangen kan alle bedrifter, uansett størrelse søke. Det er ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.

Les mer om ordningen her..
Nå kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving av ansatte