Nå kan bedrifter få tilskudd til sommerjobb

10.03.2022
Informasjon fra NAV - muligheter for tilskudd til sommerjobber.
Regjeringen bevilget sommeren 2021 penger til et nytt og midlertidig tiltak for arbeidssøkere under 30 år som har problemer med å få seg sommerjobb uten hjelp fra NAV. Tiltaket kalles "Tilskudd til sommerjobb", og kan best sammenliknes med lønnstilskuddsordningen NAV allerede har. Det er nå bestemt at dette videreføres også i 2022.
 
Tilskudd til sommerjobb kan innvilges for arbeidssøkere under 30 år som har problemer med å få ordinær sommerjobb. Deltakerne ansettes i midlertidige stillinger på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og skal utføre vanlige arbeidsoppgaver.
 

Slik fungerer det


NAV kan innvilge inntil fire ukers tilskudd per deltaker. Forutsetningene er at tiltaket gjennomføres i perioden fra 1. juni til 31. august. Det må også inngås en avtale mellom tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og NAV som avklarer tiltakets formål, tilskuddssats og varighet – det er NAV som har ansvaret for dette. Tilskudd til sommerjobb kan også kombineres med mentor- og inkluderingstilskudd.
 
Tilskudd til sommerjobb dekker 50 prosent av de samlede lønnsutgiftene i fire uker for deltakere som står relativt nær ordinær jobb. For de som står noe lengre unna jobb/har nedsatt arbeidsevne kan arbeidsgiver få refundert 75 % av lønnskostnadene i fire uker.

Er dette interessant for din bedrift? Les mer om ordningen her..