Nå kan bedriften din søke støtte

12.09.2023
Nå er det mange muligheter for å få økonomisk støtte til næringsutvikling og opplæring fra Viken fylkeskommune.
Viken fylkeskommune har en rekke gode tilskuddsordninger til næringslivet i regionen.
 

Tilskuddsordningen klyngesatsing 

Denne ordningen skal stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Nå lyses det ut midler til flere prosjekter i klynge-til-klyngesamarbeidet.  Søknadsfristen er 6. oktober, og fylkeskommunen håper på mange gode søknader.
 

Tilskuddsordninger med løpende søknadsfrist 


Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen)
BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en vesentlig og nødvendig omstilling. Omstillingen kan være en endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. 

Les mer om BIO-ordningen her.

Tilskudd til forskning i bedrifter

 

Hensikt med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriftene fortrolige med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning.  Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker.  Både små og store bedrifter kan søke, men du må ta kontakt med kompetansemegler før du utformer søknaden.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. 

Her kan du lese mer om FORREGION.


10 tips som hjelper deg på vei

På Viken sine hjemmesider finner du også en guide til med 10 gode og praktiske tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling.  
Nå kan bedriften din søke støtte