Nå er vi i gang

Med siste vedtak i Kompetanse Norges fordeling av 10 millioner kroner til ulike kompetansehevingstiltak er vi endelig i gang med å realisere visjonen om Kongsbergindustriens transformasjon til Industri 4.0!
Rett over nyttår starter de første studiene og kursene opp på både Fagskolen i Viken, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og hos K- tech. Det er totalt 9 ulike tilbud som blir tilgjengelig for de som ønsker å være med på denne spennende reisen ved å heve kompetansen både hos enkeltmenneskene, men samtidig også inn i de ulike bedriftene.

I oversikten under kan du se hvilke tilbud som starter opp våren 2021. Kongsberg har etablerte og gode kunnskapsleverandører,  og det er derfor ekstra hyggelig at det ble Universitetet i Sørøst Norge, Fagskolen i Viken og K- tech som skal bidra til at bedriftene her i tiden fremover får ansatte med oppdatert kunnskap og innsikt. I de fleste av studiene vil det bli en kombinasjon av digital undervisning og praktisk læring ute i bedriftene. Spesielt håper vi at studentene vil sette pris på å bidra til at utviklingsprosjekter som kanskje ellers ville bli nedprioritert og satt på vent, nå blir brukt som aktuelle omstillingsoppgaver og reelle case. I prosessen med utarbeidelse av studietilbud ser vi at strukturene i Kongsbergskolen som omfatter samarbeid mellom de ulike «skolene» og næringslivet har en viktig rolle.

Tilbudene fra USN, Fagskolen og K-tech er bare starten på en del av en lengre prosess. Parallelt med at Kongsberg Innovasjon har gjennomført workshops og behovsavklaringer rundt kompetanse, har de også kartlagt hvilke mulige utviklings- og omstillingsprosjekter det skal jobbes videre med i Industripiloten fremover. Både TechnipFMC, GKN Aerospace og Kongsberg Gruppen har spilt inn mange aktuelle prosjekter det nå jobbes videre med å se på finansiering, organisering og strukturer for å sette i gang. Takk til bedriftene som har brukt tid og ressurser på å delta i prosessen selv om de har hatt travle dager og stått i utfordrende tider! Dere har vært åpne på utfordringer, men også muligheter i den tiden vi står i akkurat nå.

Det har også blitt jobbet opp mot politikere og virkemiddelapparatet for finansiering av større utviklingsprosesser i bedriftene, og vi håper at det etterhvert blir mere enn bare ord når de sier at de skal støtte satsningen vår for å ta industrien inn i en ny epoke gjennom Industri 4.0-satsningen. Foreløpig har vi ikke møtt en eneste politiker som ikke har støttet satsningen og fokuset vårt!. Det var derfor gledelig at det ved kommunestyrets behandling av neste års kommunebudsjett var flertall for å bidra med kr 500 000 til Industripiloten. Dette er et viktig signal til virkemiddelapparatet og andre mulige finansieringsinstitusjoner om at denne satsningen er forankret på øverste nivå i Kongsbergsamfunnet. Vi har også fått positive signaler på andre henvendelser og søknader, så vi venter spent på svar.

Budskapet om at Kongsberg ønsker å bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape vekst og utvikle ny kompetanse, samt styrke norsk industri gjennom omstilling til morgendagens løsninger, vil vi gi til alle politikere, lokalt, regionalt og nasjonalt i tiden fremover. Vi jobber også med å opprette en felles plattform hvor all informasjon om Industripiloten, og oversikt over de ulike studietilbudene, legges.
Vi håper og tror at vi om ikke så lenge kan sende ut en ny status oppdatering hvor vi forteller om prosjektene vi har klart å iverksette og skaffe finansiering til.

Inntil da, ha en god jul og et godt nyttår fra oss i kjernegruppa; Willy Holdahl, Svein Olav Torø og Wivi-Ann Bamrud.

 
Nå er vi i gang
Willy Holdahl leder Industrilederforum