Mulighetenes tiår for norsk industri

30.05.2022
Programmet for Kongsberg Summit er publisert og vi har startet nedtellingen til årets konferanse!
Torsdag 23. juni går årets Kongsberg Summit av stabelen. 

I 2021 snakket vi om hvordan teknologien og I4.0 gir muligheter for norsk industri. I innlegget om lærende organisasjoner, viste Marius Jones, AFF, til feltmarskalk Helmut von Moltke sitt ordtak "no plan survives first contact with the enemy".  Virkligheten er grunnleggende uforutsigbar, og veien til suksess handler derfor om evnen til tilpasning.

I år skal vi snakke om mulighetsrommet som ligger i denne uforutsigbarheten. Her er smakebiter på årets temaer.
 

Geopolitisk time med Sindre Finnes og Øystein Dørum

Verdenssituasjonen påvirker oss mer enn noensinne, og politisk ustabilitet i markeder setter nye premisser for norsk industri og næringsliv. Vi aner tendenser mot reversering av globaliseringen og et større indre Europeisk marked. Krav om klimanøytral industri innen 2050 og redusert arbeidskraft- og råvaretilgang har mulighetsrommet på sett og vis blitt mindre. Samtidig gir det rom for «det nye».

Vi inviterer til en spennende dag med fokus på de nye markedsmekanismene. Hvordan påvirker dette forretningsmulighetene for norsk industri og næringsliv?

Når råvarene ikke finnes, hvordan tilpasser man produktene? Sirkulære løsninger, nye samarbeidsformer, eller må vi rett og slett redusere kravene til produktene?
 

Hvilke hoder skal gjøre Norge grønt?

Utviklingen i industrien skjer stadig raskere og dette utfordrer utviklingen av nye og tidsriktige utdanningstilbud. Men studieplasser alene er ikke nok. Hvordan kan vi vinne de kloke unge hodene gjennom mulighetsrommet som finnes i forbedring av eksisterende industri? Og hvordan skal de som allerede jobber i norsk industri få ny og sårt tiltrengt kompetanse for fremtidens jobbhverdag?
 
Kongsberg Agendas  «Sommerdebatten» får du med deg rett etter konferansen, med påfølgende mingling med noe å bite i og godt i glasset.

Se programmet og meld deg på..
Mulighetenes tiår for norsk industri
Øystein Dørum og Sindre Finnes
Få med deg geopolitisk time med Øystein Dørum og Sindre Finnes