Kinnarps AS

HAR DU BEHOV FOR NYE MØBLER TIL DIN ARBEIDSPLASS - KONTAKT OSS I KINNARPS Kinnarps tilbyr komplette arbeidsplassløsninger for alle typer arbeidsmiljøer. Høy kvalitet og lav miljøpåvirkning kjennetegner hele kjeden – fra råmaterialer til ferdige løsninger for arbeidsområdet. Kinnarps Group designer, utvikler og markedsfører følgende varemerker: Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert og MartinStoll. Vi tar ansvar for hele vår forsyningskjede – fra produksjon til levering. Vi kan levere og installere over hundre arbeidsplasser per kunde per dag. Hver dag kjøres 24 fulle containere fra anleggene våre for levering av arbeidsplassløsninger som er skapt for fremgang og velvære. I stedet for tradisjonell emballasje bruker vi tepper og papp til å beskytte møblene med. Tepper og papp blir deretter returnert og gjenbrukt gang på gang. Det betyr en besparelse på 270 kg med emballasje per container. Leveringsveiene er optimalisert ved bruk av et avansert ruteplanleggingssystem, som er knyttet til produksjonen. Vi har også investert i en moderne flåte med miljøvennlige biler for å redusere miljøpåvirkningen. Hver lastebil er bemannet av våre Kinnarps montører. Ved levering fører de inn møblene, pakker dem ut og monterer dem. Tanken er at kundene skal få sine møbler plassert raskt og effektivt med minst mulig forstyrrelser.

Kontaktpersoner

Vibeke Bogen Wahl
Rådgiver Kongsberg
Inger Lise Haugen
Daglig leder