Lokale hjelpetiltak for næringslivet behandles i Formannskapet

23.04.2021
Både ettergivelse av skjenkegebyrer for 2020 og 2021 og fordeling av drøyt 2,5 mill i lokal kompensasjonsordning står på agendaen i Formannskapet neste uke.
Reiselivet, serveringsbransjen, handels- og servicenæringene er hardt rammet etter flere perioder med nedstenging. Mange av disse  bedriftene har til felles at sentrale støtteordninger ikke har truffet. Skjenkestoppen har gjort det vanskelig å drive, og flere står i fare for å gå konkurs dersom det ikke kommer hjelp nå.

Lederne for de ulike fag- og bransjeforumene i KNF har hatt jevnlige møter med Kongsberg kommune under pandemien. Forhåpentligvis kan det delvis tilskrives det gode samarbeidet mellom næringslivet og kommunen når Rådmannen nå har levert sin innstilling til to viktige saker for spesielt utsatte bransjer i Formannskapet neste uke.
 

Ettergivelse av skjenkegebyr


Serveringsbransjen er blant de som har blitt hardest rammet av koronapandemien. De mange nedstengingene har medført permitteringer og store inntektstap.
Flere kommuner i landet har ettergitt skjenkegebyret for årene 2020 og 2021. Nå foreslår Rådmannen at Kongsberg skal gjøre det samme for å bidra til økonomiske lettelser for bransjene som betaler gebyr for skjenking (salg er ikke inkludert i denne ordningen).
 

Lokal kompensasjonsordning


Kongsberg kommune har fått 2.590.000 i overførsel fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Disse midlene er øremerket lokalt tilpassede kompensasjonsordninger. Dersom Rådmannens forslag til Formannskapet vedtas, vil ordningen særlig tilgodese reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som av ulike grunner har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Vi har snakket med to sentrale aktører i serveringsbransjen i Kongsberg om hva dette betyr for dem. Wenche Berntsen driver Opsahlgården på Vestsida, og Per Lunde kjenner de fleste fra Jonas B. på Nymoen. Per  er også leder i Forum for Serveringssteder.

Begge er positive til Rådmannens forslag til vedtak. -Flott at det kanaliseres penger til bransjen - YES!! sier Per Lunde, som har holdt restauranten stengt 3 av de 12 siste månedene. Selv om det er mange om beinet til de lokale kompensasjonmidlene, vil det hjelpe. -Mange står i fare for å gå konkurs om det ikker kommer hjelp nå, sier Wenche Berntsen. Dette er virkelig velkomment i bransjen.

Selv om ettergivelsen av skjenkegebyrene ikke utgjør de helt store summene så langt, så er det en godt å få en bekreftelse på at reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene blir hørt av politikerne. Det settes pris på ute blant bedriftene som sliter nå. Wenche Berntsen sier hun er glad for alle regninger som ikke kommer i postkassa.

Både Berntsen og Lunde synes det har vært økonomisk utfordrende å forholde seg til alle restriksjonene som stort sett har kommet med svært kort varsel. -Det er tungt å stenge og åpne for så å stenge igjen, sier Berntsen og forteller at de som er avhengige av ferskvarer til matlaging og leveranser fra bryggeriene ikke bare kan "låse opp døra" den dagen reglementet tillater det.

Etter praten med Wenche Berntsen og Per Lunde er det besluttet at Kongsberg ute av restriksjonene i tiltaksnivå B, og at vi nå kan forholde oss til de nasjonale reglene. Det betyr blant annet at det kan skjenkes til matservering frem til kl. 22 fra mandag 26. april. Med det slutter vi i KNF oss til Wenches sterke oppfordring: Når det åpner igjen MÅ Kongsbergfolk bruke oss!
 Lokale hjelpetiltak for næringslivet behandles i Formannskapet