Forum for Serveringssteder

Bedrifter innen serveringsbransjen samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  I Forum for Serveringssteder deles informasjon om hva som skjer i bransjen, vi deler erfaringer og diskuterer nye ideer.
Forumet møtes 4-6 ganger pr år.

Forum for Serveringssteder er en felles arena for positiv utvikling av serveringsbransjen i Kongsberg.  Forumet er en aktiv meningsbærer og høringsinstans i saker som har betydning for bransjen, og initierer, foreslår og gjennomfører tiltak og aktiviteter som fremmer serveringsstedene i Kongsberg.  Forum for Serveringssteder jobber også aktivt for rekruttering til bransjen i samarbeid med blant annet skoler og opplæringskontor.  

Deltagerne melder inn aktuelle saker til møtene, men KNF kan også ta opp saker som vi ser er aktuelle.

Kongsberg Næringsforum inviterer til, og leder forumet. Vi er også bindeleddet mellom bransjen og Kongsberg kommune, Viken fylkeskommune, skoler og opplæringskontor.

Kontaktperson KNF: Irene Hagen

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner