KulturArvOpplevelser - Søk tilskudd

20.04.2023
Viken fylkeskommune støtter prosjekter som skaper gode publikumsopplevelser, og som kombinerer kulturarv og natur!  
KulturArvOpplevelser (KAO) er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer, som bidrar til verdiskaping i bred forstand.  Her er det gode muligheter for å hente betydelige midler.

Søknadsfristen i år er satt til 19. Mai 2023, kl. 23:59.

Les mer og søk om tilskudd her >