Koronavaksineringen har startet

Koronavaksinasjonen er godt i gang i Kongsberg kommune. Nå ber rådmannen og kommunelegen bedriftsledere i Kongsberg om hjelp til å spre informasjon om vaksinekøen til sine ansatte, og særlig til de som ikke behersker norsk.
Kommunen jobber nå for at alle personer i Kongsberg mellom 18 og 87 år skal registrere seg i vaksinasjonskøen, slik at vaksiner kan blir fordelt iht.  nasjonale retningslinjer. Nå håper de at så mange som mulig vil hjelpe til å spre informasjon om registrering.

Kongsberg kommune har oversikt over de som er folkeregistrerte i kommunen. De har imidlertid ikke mulighet til å fange opp de som er registrerte i andre kommuner, eller i utlandet. Kommunen er avhengige av at de selv registrerer seg og forteller om de ønsker/ikke ønsker vaksine her. Alle som oppholder seg i kommunen over noe tid, uavhengig av folkeregistret bostedsadresse, kan få vaksine i Kongsberg.

Her finner du informasjon vedr. arbeidstakere som ikke er folkeregistrert i Kongsberg kommune..
Her kan du registrere deg i vaksinasjonskøen..

Du kan også bidra ved å skrive ut plakater og henge opp der du jobber, eller du kan spre linken til Kongsberg kommune sine nettsider om koronavaksineregistrering.