Konstruktivt møte med ordfører og rådmann

Ordfører Kari Anne Sand hadde fredag 17. april invitert næringslivet til digitalt møte om status som følge av Koronapandemien.
Både politisk og administrativ ledelse fra kommunen møtte lederne av de ulike forumene i KNF, samt en representant fra næringslivet i Hvittingfoss. Ordføreren innledet med å fortelle litt om hvordan kommunen jobber på forskjellige plan. Det arbeides med ulike innfallsvinkler både internt i kommunen, men også opp mot regionale og nasjonale myndigheter for å ivareta Kongsbergsamfunnet både for innbyggere og næringsliv. Etter en runde rundt det virtuelle bordet hvor representantene for fem av KNFs forum fikk gitt sin oppdatering av situasjonen og konsekvensene innen de ulike bransjene ble det diskutert ulike tiltak som kan være til hjelp for bedriftene og næringslivet generelt.

Det ble et godt og konstruktivt møte. Alle er selvsagt enige om at det er en utfordrende situasjon vi står oppe i, men også at noen har bedre dager enn andre.  Det er flere mørke skyer i horisonten, men det finnes også et mulighetsrom som må utforskes. Nå er det viktig å finne tiltak og løsninger som kan være nyttige på både kort og lang sikt, men ikke «svi av kruttet» før det har effekt.

En stor takk til ordfører Kari Anne Sand og Kongsberg kommune for møteinitiativet. Dette var en god arena vi ser frem til å fortsette med for å sammen finne gode løsninger for det felleskapet vi alle er en del av! Ordføreren vil i tiden fremover også ta initiativ til møter med flere samfunnsaktører som kultur, museene, utbyggere m.fl.
Konstruktivt møte med ordfører og rådmann
Ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand