Kongsbergregionens togkonferanse

04.11.2022
Kongsbergregionen arrangerte denne uken en egen togkonferanse. Dette er et viktig tema for næringslivet her, så KNF var selvsagt med. 
Hensikten med konferansen var å synliggjøre det store behovet for bedre togforbindelsen til Kongsberg, samt etterspørre de sentrale aktørene hva som gjøres for å få dette til.  
 

Fra politikkens ståsted

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Johan Vasara (Ap), åpnet konferansen med å gi alle som var der et innblikk i hvilke samferdselsprosjekter som pågår akkurat nå og hva som ligger til grunn for prioriteringene. Han oppsummerte med å si at det er mange behov som skal dekkes, og at midlene dessverre ikke strekker til alt vi ønsker å gjøre nå.

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, understreket behovet for økt kapasitet og regularitet på jernbanen til og fra Kongsberg. 
 

Fra brukernes ståsted

Representanter fra både lokalt næringsliv, kommune og akademia tydeliggjorde bakgrunnen for at de er opptatt av et forbedret togtilbud til Kongsberg.  Hans Petter Blokkum fra Kongsberg Gruppen tok opp togets betydning for å sikre arbeidskraft, og prorektor Nils Ivar Pedersen ved Fagskolen i Viken Vest understreket togets betydning for studentene og utdanningsinstitusjonene.  Viken fylke og Buskerudbyen fulgte opp med statusoppdateringer på hvordan de jobber for å styrke togtilbudet, blant annet gjennom Nasjonal Transportplan. 
 

Fra faglig ståsted

Det er mange forskjellige aktører inne i en transportstruktur som dette, så både Flytoget, Bane Nor og Jernbanedirektoratet fikk plass på scenen for å belyse saken fra deres side.  Leder av nye forretningsområder i Flytoget, Johannes Larsen, fortalte blant annet om hvilke grep de kan ta dersom de overtar passasjertrafikken mellom Kongsberg og Oslo.

Samferdsel og politisk påvirkning er målrettet og langsiktig jobbing, og da er det er godt å se at vi som et samlet Kongsberg ikke har mistet fokus på at toget til og fra Kongsberg bør gå minst to ganger i timen!
Kongsbergregionens togkonferanse
Statssekretær Johan Vasara (Ap) og ordfører Kari Anne Sand på togkonferansen som belyste behov og muligheter fra politikkens, brukernes og faglig ståsted.