Kongsberg Konferansen 2022 flyttes til sommeren

03.02.2022
Kongsberg Konferansen som skulle vært avholdt 24.februar, flyttes til sommeren.
Det er besluttet av prosjektet "Vekst i Kongsberg" at konferansen flyttes. - Ny dato er ikke endelig spikret, men dette kommer vi raskt tilbake til, sier prosjektleder Sverre Engelstad.

Konferansen flyttes av flere årsaker. Først og fremst er det den forventede smittetoppen mot slutten av februar som har ført til avgjørelsen. - Vi tror at mange vil vegre seg for å være i store forsamlinger, og at en del rett og slett vil være forhindret i å komme på grunn av smitte og sykdom, sier Engelstad.

Produksjonsteamet bak konferansen en også sårbarefor smitten. Sentrale personer kan bli smittet og være forhindret fra å komme på jobb, og det samme gjelder  foredragsholderne.  Det vil være kritisk dersom flere melder avbud nært opptil konferansen.

Kongsberg Konferansen krever store ressurser av Vekst i Kongsberg satsingen, så derfor ønsker man altså å være litt mer på den sikre siden når det kommer til gjennomføringen av arrangementet.

- Vi ønsker alle hjertelig velkommen til konferanse til sommeren, avslutter Sverre Engelstad.
Kongsberg Konferansen 2022 flyttes til sommeren
Prosjektleder for Vekst i Kongsberg, Sverre Engelstad, beklager at konferansen må flyttes.