Kongsberg går en spennende tid i møte

15.09.2023
Resultatene for kommunevalget i Kongsberg er klart.  Ikke overraskende, sett ut fra tidligere meningsmålinger, stakk Høyre av med seieren som største parti.
Det gikk kun et drøyt døgn før den nye kabalen var lagt, og vi gratulerer Høyres Line Spiten som ny ordfører og Just Salvesen (SP) som varaordfører.

Med seg på laget har Høyre og Senterpartiet fått Venstre og KrF, og sammen danner de en knappest mulig flertall til opposisjonen (18/17).

I valgkampen har det vært stor oppmerksomhet på byutvikling.  Både Høyre, Venstre og KrF har løftet dette frem som en av sine fanesaker.  Begge vil prioritere å ruste opp Magasinparken, og utvikle området fra fellesbrukskrysset ned mot Mølleparken.  Vi har store forventninger, og gleder oss til å se resultatene etter hvert som arbeidet skrider frem. Byutvikling henger sammen med attraktivitet, og det er ingen tvil om at det er viktig for Kongsberg.  Industrien skriker etter mere folk, vi trenger flere hender innen helse og omsorg og en rekke andre bransjer støvsuger arbeidsmarkedet for kloke hoder.  

Skjenking er en av sakene det knytter seg stor spenning til.  Her er Høyre og Senterpartiet på kollisjonskurs.  For serveringsbransjen og reiselivet er en utvidelse av skjenketiden svært viktig, og Høyre er klare for å stemme for skjenking til klokka tre.  Senterpartiet støtter seg tungt på politiets tilbakemeldinger om nedgang i voldssaker med kortere skjenketid, noe som for så vidt er en solid begrunnelse for å holde igjen i denne saken.  Det vil helt sikkert bli et stort engasjement når kommunens alkoholpolitikk skal rulleres en gang utpå nyåret.

Handel utenfor sentrum kunne blitt en utfordrende sak for den nye samarbeidskoalisjonen hadde det ikke vært for Statsforvalterens og fylkeskommunens tidligere innsigelser til arealplanen i 2022.  Både Senterpartiet og KrF er positive til at større varehus kan etablere seg utenfor byen, men inntil det foreligger nye nasjonale forskrifter vil antagelig saken ikke være aktuell.  I den nylig vedtatte handelsstrategien for Kongsberg kommune legges det vekt på at handel skal skje i sentrum, noe som bygger på forskning som sier at større handelshus i utkanten går på bekostning av bylivet.  

Vi er svært glade for å se at Kongsberg Agenda er nevnt i Høyres program for kommende periode.  Agenda er vårt største satsningsområde, og uten kommunen på lag ville det vært en svært vanskelig oppgave å lage Norges viktigste teknologifestival!  Agenda ble også nevnt av flere partier i en rekke debatter under oppkjøringen til valget, og ut fra det som ble sagt ser vi svært lyst på teknologifestivalens fremtid i Kongsberg.

Nå ser vi frem til et godt samarbeid med både kommunens nye politiske ledelse, og med den sterke opposisjonen med Marthe G. Ødegården (AP) i spissen.  Når alt kommer til alt, er det overveiende et godt samarbeidsklima her på Kongsberg.  Vi har politikere som synes å søke de beste løsningene for kommunen, og som i de fleste saker jobber godt sammen.  Til slutt vil vi gjenta oppfordringen vår til politikerne fra tidligere i høst; vis handlekraft, og realiser allerede vedtatte planer til fordel for nye initiativ.
Kongsberg går en spennende tid i møte
Line Spiten (H) blir Kongsbergs nye ordfører.  Varaordfører blir Just Salvesen (SP).