Kongsberg Agenda

Norges viktigste møteplass for alle med hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse. 

Kongsberg Agenda er for alle som vil diskutere, påvirke, lære og bidra til å løse globale utfordringer med teknologi, verdiskaping og bærekraftige løsninger.  Vi skal fylle byrommet og serveringsstedene med en rekke gratis seminarer, debatter, stands og aktiveteter myntet på alle aldersgrupper, og krydre dette med kulturopplevelser.  Arrangementet skal være premissgivende for nasjonale beslutningstakere, samt styrke engasjementet, entusiasmen og innsikten til deltagere og besøkende.
Kongsberg Agenda

Kongsbergkonferansen

- En møtearena for oss som ønsker en bærekraftig utvikling av Kongsberg sentrum

Kongsbergkonferansen er en byutviklingskonferanse for Kongsberg. Her samles viktige aktører som hver dag jobber for at Kongsberg skal utvikle seg best mulig. Det er en arena hvor dagsaktuelle saker blir belyst og lokal fremdrift, utvikling og dilemmaer settes på dagsordenen med reelle tall og fakta som grunnstein.

Boligdagen

- en forsterker for «Vekst i Kongsberg»

Boligdagen henvender seg primært til potensielle nye innbyggere til Kongsberg, gjerne unge i etableringsfasen. I tillegg ønsker vi å treffe folk som allerede bor i Kongsberg men som er på utkikk etter ny bolig.

Boligdagens formål er å legge tilrettelegge for økt tilflytting til Kongsberg, og stimulere til aktivitet i boligmarkedet.

Boligdagen arrangeres årlig i september i Kongsberg sentrum. Da fyller vi gatene med aktiviteter og stands med et bredt spekter av utstillere. Hit kommer utbyggere, eiendomsmeglere, banker- og finansieringsinstitusjoner, arkitekter og planleggere, boligutstyrsleverandører og kommunens byggesaksavdeling som tilbyr «hurtigbehandling» av enklere søknader.

Prosjektet ledes av Kongsberg Næringsforum, i samarbeid med en rekke aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Ønsker du ytterligere informasjon om Boligdagen, ta kontakt med Irene Hagen

Yrkesmessa

Målet med Yrkesmessa er å gjøre ungdom i Kongsberg kjent med næringslivet i regionen, og de mulighetene som finnes for en fremtidig arbeidsplass regionen. Yrkesmessa viser hva som finnes av fag/yrker og muligheter innen privat og offentlig sektor i Kongsberg og omegn.

Hit inviteres representanter for bedrifter og ulike opplæringskontor for å møte elever fra 9. og 10. trinn i ungdomsskolen. I tillegg har vi «åpent hus» for elever fra videregående skole, foreldre og andre interesserte gjennom hele dagen.

Teknologidagene

Hvert år i uke 45 byr vi på en rekke arrangementer for barn og unge, studenter og undervisningspersonell, med fokus på kompetanse og konkurransekraft. Hele uka er full av ulike arrangementer og aktiviteter i et samarbeid mellom de ulike skolene/utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Kongsberg.

Teknologidagene inneholder bl.a. realfagsaktiviteter som skoleprogram for elever i barne- og ungdomsskolen og Teknologiseminar for elever i videregående skole.

Lærerprogrammet er et seminar for pedagogiske ledere i barnehagene, lærere og annet undervisningspersonell i barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, fagskolen og universitetet, hvor det hvert år settes fokus på områder.