Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Kongsberg kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets, blitt tildelt midler til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.
Midlene skal kompensere tapte inntekter knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som har tapt inntekter knyttet som følge av disse tiltakene.
 

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

 
  • Det gis tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
  • Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
  • Søknad vurderes også opp mot evt annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.
  • Tilskuddet utbetales forskuddsvis.
  • Mottaker skal være lokalisert i Kongsberg kommune.
  • Det kreves kun en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og tiltakene innført november/desember 2021.
  • Søknad leveres gjennom regionalforvaltning.no
Det er til hensikt at søker ikke skal pålegges urimelig stor byråkratisk belastning i dette. Det er derfor lagt opp til et enkelt søknadsskjema iht departementets bestemmelser.

Søker kan etter tilsagn er utsendt bli påkrevd etterkontroll og revisjonsrapport.

Søknaden sendes inn på regionalforvaltning.no. Veiledning for innlogging og søknadsutfylling får du på portalen.

Frist: 16. januar 2022

Ved spørsmål kontakt:
Håvard Fossbakken
Kongsberg kommune
havard.fossbakken@kongsberg.kommune.no
Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter