Kommunal kompensasjonsordning – Covid 19 og lokalt næringsliv

Kongsberg kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets, blitt tildelt nye kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv.
Kongsberg kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.  Dette gjelder spesielt virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknadsfristen er 30. juni 2021.