KNFs selskapsmøte 2023

25.05.2023
Kongsberg Næringsforum inviterer til selskapsmøte for driftsåret 2022.
Onsdag 31. mai kl. 17.00 avholdes selskapsmøte for Kongsberg Næringsforum i virkshomhetens lokaler på Kirketorget 4.
 

Dagsorden:


Velkommen og åpning av møtet 
v/styreleder Geir-Aage Tveito

Sak 1:  Årsmelding for 2022.

Sak 2:  Regnskap for 2022, styrets årsberetning og revisors beretning.

Sak 3:  Budsjett 2023

Sak 4:  Valg av styrerepresentanter og valgkomite
 
Årsmelding og budsjett legges frem i møtet.
 

Fullmakt

Dersom medlemsbedriften er representert med andre enn daglig leder, må det sendes inn fullmakt for å kunne avgi stemme. Signert fullmakt sendes pr. e-post til post@knf.kongsberg.no innen møtet starter.

Velkommen!

 
KNFs selskapsmøte 2023