KNF leder Teknologibyens omdømme- og kommunikasjonsprosjekt

Tallenes tale er klare. Kongsberg vokser! Det er innbyggervekst, bedriftene rekrutterer og turistene strømmer til byen.
I litt over 2 år har Kongsberg Næringsforum hatt ansvaret for prosjektgjennomføringen av Teknologibyen Kongsbergs felles omdømme- og synlighetssatsing "Vekst i Kongsberg".  Prosjektansvaret består i hovedsak av strategisk og operasjonell kommunikasjon, men også noen prosjektlederoppgaver.

Hovedmålsetningene med denne langsiktige satsingen er å bygge et sterkere omdømmet for vår felles merkevare – Teknologibyen Kongsberg. Vi jobber for 1% innbyggervekst pr.år, flere nye arbeidsplasser og nye bedrifter, vi vil hjelpe bedriftene her med rekruttering og vil vil få flere tilreisende til byen. Men det aller viktigste prosjektet skal jobbe med fremover er å synliggjøre Kongsberg som et fantastisk bosted slik at bedriftene får rekruttert den arbeidskraften de trenger.
 

Et godt omdømme bygges ikke over natten


Kongsberg har mange fantastiske kvaliteter, men det hjelper lite når få kjenner til dem. Vi er i skarp konkurranse med mange andre byer og kommuner rundt om i landet. Det er en knallhard kamp om de beste hodene til næringslivet, og da må vi sørge for at de velger å bo og jobbe i Teknologibyen Kongsberg.
 

Engasjerte politikere


Håvard Fossbakken – kommunalsjef for strategi, omdømme og næring i Kongsberg møter jevnlig i Formannskapet for å rapportere om hvilke resultater arbeidet med "Vekst i Kongsberg" gir. Politikerne, som sammen med næringslivet eier den felles satsingen,  hadde mange engasjerte kommentarer og spørsmål til Fossbakkens gjennomgang under onsdagens formannskapsmøte. Varaordfører Anders Næss fra Kongsberglista påpekte viktigheten av å ha et langsiktig perspektiv på satsingen.

Et  omdømme vedtas ikke, det krever lang, hard og kontinuerlig jobbing. Formannskapet fikk en gjennomgang av kommunikasjonstiltakene innenfor de ulike satsingsområdene, en oppsummering av årets kampanjearbeid og tall og resultater fra byens felles kommunikasjonsplattform kongsberg.no.
 

Gode resultater


Tallenes tale er klare. Kongsberg vokser! Det er innbyggervekst, bedriftene rekrutterer og turistene strømmer til byen. Tallene og resultatene fra kommunikasjonsarbeidet viser også at Kongsberg har mye større synlighet mot våre målgrupper  i 2021 sammenlignet med 2019 da prosjektet startet.  En  prioritert oppgave fremover blir å skaffe til veie enda bedre kunnskapsgrunnlag for hva som en avgjørende for at folk vil flytte på seg, og hva som var avgjørende for de som allerede har flyttet hit.
 

Samarbeidskultur

Samarbeidskulturen er en av de største styrkene Kongsbergsamfunnet har. Vi deler kunnskap og gjør hverandre gode. Vekst i Kongsberg satsingen styres fra Kongsberg Næringsforum, og på grunn av den gode strukturen og oppgavene som Næringsforumet allerede har gir denne koblingen gir stor merverdi.

Mange av KNFs prosjekter er tett sammenknyttet, og ressursene til Kongsberg Næringsforum med partnere bidrar kraftig inn i "Vekst i Kongsberg". Dette er et stort samarbeidsprosjekt for hele byen
KNF leder Teknologibyens omdømme- og kommunikasjonsprosjekt
Kommunalsjef for strategi, omdømme og Næring i Kongsberg kommune orienterte Formannskapet onsdag 13. oktober.
Vekst i Kongsberg i Formannskapet
Formannskapet er engasjert i Vekst i Kongsberg