KNF har svart på høring om arealplanen

Kongsberg kommunes rullering av arealplan har vært ute til høring, og KNF og våre fag- og bransjeforum har vært sterkt engasjert i saken.
Kommuneplanen er sterkt styrende for næringslivets rammebetingelser. Planen har vært til diskusjon i alle våre fag- og bransjeforum, der også kommunaldirektør Sveaass har vært involvert.  I tillegg har en rekke enkeltmedlemmer gitt sine innspill til KNFs administrasjon for videre formidling til Kongsberg kommune.

Oppsummert mener vi at det er veldig mye bra i planen, og det har vært en svært grundig prosess og god jobb fra kommuneadministrasjonens side. Vi vil berømme Kongsberg kommune for arbeidet som er lagt i den reviderte arealplanen. Alt i alt presenterer den et godt grunnlag for videre vekst og utvikling av Kongsberg.

Link til høringssvaret finner du under bildet til høyre på denne siden.